Powrót do przegladu

Kontrola poziomu napełnienia

Przekaźniki kontrolne poziomu napełnienia zgłaszają wysokość napełnienia cieczą przewodzącą bądź zmianę oporów elektrycznych.

W przypadku konduktywnej kontroli poziomu napełnienia w bezpośredniej analizie udział biorą sondy. Jeżeli sondy przy zanurzeniu zostaną zwilżone, to opór ulega zmianie.

Przykłady zastosowania

Schemat kontroli poziomu napełnienia  

Kontrola poziomu napełnienia zbiornika

  • Ochrona pomp przed suchobiegiem
  • Zabezpieczenie przed przelewaniem zbiorników
  • Regulacja poziomów napełnienia
  • Rozpoznawanie wycieków
  • Regulacja proporcji składników mieszanek
  • Kontrola systemów hamulcowych w elektrowniach wiatrowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410