Powrót do przegladu

Kontrola temperatury uzwojenia silnika

Do kontroli temperatury uzwojenia silnika często stosuje się oporniki działające niezależnie od temperatury. Oporniki w wyniku działania znacznych temperatur, będących rezultatem awarii, zmieniają swą rezystancję wewnętrzną, służąc przy tym jako czujniki. Rozpoznają przegrzanie silnika i aktywują przekaźnik do zgłoszenia.

Przykłady zastosowania

Kontrola temperatury uzwojenia silnika w napędach taśm przenośnika  

Kontrola temperatury silników

  • Kontrola temperatury zwojów napędów taśm przenośnika
  • Ochrona silnika przed przeciążeniami termicznymi i mechanicznymi, na przykład z powodu niedostatecznego chłodzenia, ciężkiego rozruchu, niedoszacowania

Powrót do przegladu
Przykłady zastosowań
Przykłady zastosowań

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410