Powrót do przegladu

Kontrola prądu

Dzięki kontroli stanu podprądowego można kontrolować odbiorniki elektryczne pod kątem działania lub przerwania przewodu. Za pomocą kontroli stanu nadprądowego można uniknąć sytuacji przeciążenia lub blokad.

Przykłady zastosowania

Kontrola stanu podprądowego lamp  

Kontrola stanu podprądowego lamp

  • Zużycie energii przez silnik
  • Kontrola instalacji oświetleniowych i grzewczych
  • Sytuacje przeciążenia wyciągarek i urządzeń transportowych
  • Kontrola urządzeń do unieruchamiania, wyłączników krańcowych
  • Elektromechaniczne zespoły hamulcowe
  • Kontrola urządzeń wentylacyjnych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm:path:/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Monitoring_relays_P-14-14-04/c1b8ace6-9bab-4f10-bbb6-c13d0db30be5