Powrót do przegladu

Kontrola faz

We wszystkich sieciach 3-fazowych należy kontrolować parametry faz, takie jak asymetria, kolejność faz i zanik fazy.

Kontrola zaniku faz: ochrona silnika w sieciach trójfazowych

Kontrola zaniku faz  

Kontrola zaniku faz

W przypadku zaniku jednej fazy w sieci trójfazowej podłączony silnik pobiera prąd z pozostałych dwóch faz. W związku z nierównomiernym obciążeniem może dojść do uszkodzeń. W przypadku dalszej eksploatacji silnika przy obciążeniu nominalnym uzwojenia nagrzewają się do niedopuszczalnego poziomu.

Kontrola kolejności faz: rozpoznawanie kierunku obrotów napędów taśm przenośnika

Kontrola kolejności faz: rozpoznawanie kierunku obrotów napędów taśm przenośnika  

Rozpoznawanie kierunku obrotu napędów

W przypadku zamiany dwóch przewodów w sieci trójfazowej zmienia się kierunek obrotu w maszynach elektrycznych. Taka zmiana kierunku obrotu może doprowadzić do awarii i uszkodzeń instalacji.

Kontrola asymetrii faz w silnikach

Kontrola asymetrii faz  

Kontrola asymetrii faz

Najczęstszą przyczyną asymetrii stanowi nierówne rozłożenie obciążeń w poszczególnych fazach. Część energii jest wtedy przekształcana na moc bierną. Tym samym spada sprawność silnika i rosną obciążenia termiczne.

Przykłady zastosowania:

  • Ochrona przed uszkodzeniem silnika w przypadku asymetrii lub zaniku fazy
  • Ochrona osób i instalacji przed zmianą kierunku obrotów
  • Kontrola napięć przyłączeniowych mobilnych odbiorników prądu przemiennego

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410