Powrót do przegladu

Łączenie małych mocy

Zastosowanie

Miernik poziomu napełnienia  

Czujniki rejestrujące poziom napełnienia

Małe moce muszą być przetwarzane przede wszystkim w takich zastosowaniach, w których sygnały są przekazywane na wejścia sterownika. Można tutaj mówić np. o czujnikach zbliżeniowych lub czujnikach stanu napełnienia, które w procesach zautomatyzowanych stosowane są jako nadajniki sygnałów.

Przedstawienie problemu
W czasie rejestracji sygnałów czujników w celu ich przekazania do sterownika następuje przełączanie małych obciążeń. Prąd łączeniowy w obwodzie wyjściowym wynosi zaledwie kilka miliamperów.

Atmosfera środowiska powoduje powstawanie na stykach warstw tlenków i siarczków. Warstwy te zwiększają rezystancję styków. Przy wyższych prądach łączeniowych warstwy te są niszczone przez powstające łuki elektryczne, dzięki czemu nadal możliwe jest niezawodne łączenie. Jednakże przy małych obciążeniach prąd łączeniowy nie jest wystarczająco duży, aby wytworzyć łuk elektryczny. Z tego powodu po pewnym czasie dalsze niezawodne łączenie nie jest już możliwe.

Rozwiązanie

Schemat aplikacji: Rejestracja sygnałów i ich dalsze przekazywanie do sterownika  

Rejestracja sygnałów i ich dalsze przekazywanie do sterownika

W tym obszarze stosowane są przekaźniki z pozłacanymi stykami. Złoto jest elementem pasywnym. Nie wchodzi ono w związki np. z cząsteczkami siarki zawartymi w otaczającym powietrzu, dzięki czemu nie powstaje warstwa siarczków. Dlatego pozłacane styki wciąż zachowują stałą, niską rezystancję. Właściwości te umożliwiają niezawodne łączenie małych obciążeń.
 
Korzyści

  • Niezawodne procesy łączeniowe dzięki pozłacanym stykom przekaźnika
  • Łatwa technika przyłączeniowa do wyboru: Zarówno z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, jak i Push-In
  • Oszczędność czasu przy rozdziale potencjałów dzięki mostkom wtykowym

Produkt
Firma Phoenix Contact oferuje moduły przekaźnikowe z pozłacanymi stykami. W oznaczeniu artykułu można je rozpoznać po dodatkowym członie „AU”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410