Powrót do przegladu

Objaśnienie oznaczenia produktów serii MINI Analog Pro

Oznaczenie znajdujące się na produkcie zawiera informacje o funkcji, zasilaniu i technice przyłączeniowej urządzeń.
Poniższy przykład pokazuje, jakie informacje kryją się w oznaczeniu produktu.

3-drożny kondycjoner sygnału

Przykład budowy nazwy produktu z serii MINI Analog Pro

Poniższy przykład 3-drożnego kondycjonera sygnału MINI MCR-2-UI-UI-PT objaśnia znaczenie poszczególnych segmentów oznaczenia produktu:

OpisOznaczenieObjaśnienie
SeriaMINI MCRKompaktowy kondycjoner sygnału, szerokość 6,2 mm
Funkcja2z przyłączami wtykowymi i pomiarem prądu podczas pracy
Dodatek 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Separator zasilania smart
Separator zasilania
Monitorowanie błędów
Terminal block
Power terminal block
Źródło napięcia stałego / prądu
Zasilanie czujnika
WejścieUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Wejście napięciowe lub prądowe
Wejście napięciowe
Wejście prądowe
Sygnały termopary
Czujnik zbliżeniowy NAMUR lub przełącznik
Termometr rezystancyjny i czujniki RTD
Sygnał wejściowy 0 ... 20 mA
Sygnał wejściowy 4 ... 20 mA
Potencjometr (rezystancja)
Termometr rezystancyjny i termopary, mV
Wejście częstotliwościowe
WyjścieUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Wyjście napięciowe lub prądowe
Wyjście prądowe
Wyjście napięciowe
Dwa wyjścia prądowe
Częstotliwość, sygnał wyjściowy PWM
Wyjście zestyku przełącznego przekaźnika
Zestyk rozwierny przekaźnika
Sygnał wyjściowy 0 ... 20 mA
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Wyjście napięciowe lub prądowe i zestyk zwierny przekaźnika
Dwa zestyki zwierne
Częstotliwość, sygnał wyjściowy PWM i zestyk zwierny
Dwa wyjścia napięciowe lub prądowe
ZasilanieILP
OLP
Zasilanie z pętli wejściowej
Zasilanie z pętli wyjściowej
Dodatek 20
4
Sygnał prądowy 0 ... 20 mA
Sygnał prądowy 4 ... 20 mA
Przyłącze


PT

Przyłącze śrubowe
Push-in Technology

Konfiguracja
NC
C
Nieskonfigurowany, konfiguracja standardowa
Nieskonfigurowany, konfiguracja standardowa
Konfiguracja wg zamówienia, możliwość modyfikacji
 
Dodatek 30
4
Sygnał prądowy 0 ... 20 mA
Sygnał prądowy 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki