Powrót do przegladu

Mostkowanie energii i zbiorczy meldunek błędu z konektorem na szynę nośną

Realizacja zasilania elastycznie i prosto

Zasilanie za pośrednictwem konektora na szynę nośną  

Konektor na szynę nośną oferuje elastyczne zasilanie i diagnostykę

Wzmacniacze separacyjne MINI Analog Pro oferują elastyczne rozwiązania systemów dla zasilania urządzeń. Dla tego celu napięcie zasilania zostaje zmostkowane z modułowym konektorem na szynę nośną. Upraszcza to oprzewodowanie, rozbudowę systemu albo wymianę modułu również podczas bieżącej eksploatacji.

Konektor na szynę nośną oferuje możliwość zasilania urządzeń:

1. Bezpośrednie zasilanie DC na dowolnym module MINI Analog Pro:

 • Dla maksymalnie 16 modułów MINI Analog Pro
 • Brak potrzeby dalszych akcesoriów oprócz konektora na szynę nośną

2. Za pośrednictwem modułu zasilającego o równym obrysie:

 • Dla maksymalnie 115 modułów MINI Analog Pro
 • Umożliwia również redundancyjne zasilanie i monitorowanie zasilania

3. Za pośrednictwem zasilacza systemowego z wejściem szerokozakresowym 85…264 V prądu przemiennego:

 • Jeśli nie ma do dyspozycji zasilania prądem stałym
 • Dla maksymalnie 60 modułów MINI Analog Pro

 

Wygodny zbiorczy meldunek błędu Fault-Monitoring

Zbiorczy meldunek błędu Fault Monitoring  

Pomiar sygnałów prądowych w trakcie bieżącej eksploatacji

Fault Monitoring to modułowe rozwiązanie do wygodnego monitorowania błędów w aplikacjach wielokanałowych.

W zależności od typu modułu za pomocą komunikatu błędu zbiorczego mogą być sygnalizowane następujące błędy:

 • Przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego
 • Przekroczenie dolnej granicy zakresu pomiarowego
 • Przerwanie przewodu
 • Zwarcie
 • Błąd modułu

Dodatkowo istnieje możliwość wykrywania i sygnalizacji braku napięcia zasilania na złączu zasilającym. Modułowość charakteryzuje się możliwością dowolnego ustawienia przetwarzania błędów, zarówno po stronie uczestnika, jak również w module przetwarzającym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki