Uziemienie i ekranowanie

Uziemienie i ekranowanie

Koniec z zakłóceniami

Zadbaj o ochronę swoich urządzeń! Właściwe uziemienie i ekranowanie pozwala uniknąć uszkodzeń powstałych w wyniku zakłóceń.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Uziemienie i ekranowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zakłócenia generowane przez urządzenia elektroniczne występują zwłaszcza w obszarach zastosowań automatyki przemysłowej. Powstałe zakłócenia elektromagnetyczne mogą prowadzić do uszkodzenia poszczególnych funkcji, a nawet całego urządzenia. Oferta Phoenix Contact obejmuje szeroki asortyment produktów do uziemiania i ekranowania komponentów elektronicznych.

Korzyści

 • Bezpieczeństwo dzięki znormalizowanym komponentom
 • Niezawodne działanie dzięki wysokiej klasy produktom
 • Wszystko od jednego dostawcy dzięki szerokiemu wyborowi produktów

Zaciski ekranu SCC

Oferta zacisków ekranu SCC  

Wysoka elastyczność dzięki różnym sposobom montażu

Zaciski ekranu SCC umożliwiają montaż jedną ręką bez użycia narzędzi.
Dzięki komfortowemu pałąkowi zaciskowemu i nienaprężonej sprężynie stykowej możliwe jest łatwe i komfortowe połączenie ekranu. Konstrukcja sprężyny stykowej gwarantuje powtarzalną i trwałą jakość połączenia oraz kompensuje możliwe osiadanie przewodów.

Aby zapewnić elastyczność połączenia ekranu, zaciski są dostępne w wersji do montażu bezpośredniego, montażu NLS oraz montażu na szynie DIN.
Zaciski ekranu mają duże powierzchnie do oznakowania na pałąku zaciskowym, co zapewnia lepszą przejrzystość i ułatwia przyporządkowanie poszczególnych zacisków. Ułatwia to przypisanie kabla zgodnie ze schematem elektrycznym.

Zaciski ekranu SK

Oferta zacisków ekranu SK  

Zaciski ekranu SK mają śrubę radełkowaną do zaciśnięcia przewodów

Zaciski ekranu SK mocują przewody za pomocą śruby radełkowanej. Aby zapewnić optymalne ekranowanie, zaciski posiadają duży sprężynowy element dociskowy. Do montażu w szafie sterowniczej są dostępne zaciski ekranu do montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej.

Certyfikat Ex

Znak Ex  

Certyfikat Ex – zaciski ekranu nie wymagają certyfikacji.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zaciski ekranu zamontowane na uchwycie wspornika z przewodami.  

Zaciski ekranu zapewniające spełnienie normy EMC

Między przewodami urządzeń elektronicznych występują różnice napięcia, przez co każde urządzenie elektroniczne emituje zakłócenia. Nakładanie się na siebie różnych emitowanych zakłóceń powoduje wzrost całkowitego poziomu zakłóceń. Dlatego tak ważne jest ekranowanie urządzeń w celu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Emisja zakłóceń może powodować duże szkody, zwłaszcza w środowisku przemysłowym i technologii produkcji. Elektryczna aparatura AKPiA musi charakteryzować się zatem szczególnie dużą odpornością na zakłócenia. Aby to zapewnić, producenci urządzeń muszą wystawić dla swoich produktów deklarację zgodności. Urządzenia mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem zgodności z normą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Jak powstają zakłócenia pola?

Uproszczony widok pola elektrycznego  

Różnice napięcia wpływają na działanie innych urządzeń elektronicznych

Zakłócenia pola są spowodowane różnicami napięcia pomiędzy przewodami dodatnimi i ujemnymi.
Z jednego źródła napięcia jest zasilany np. jeden odbiornik. Pomiędzy przewodami dodatnimi i ujemnymi występują różnice napięcia, które powodują powstanie pola elektrycznego między przewodami. W przewodach, przez które przepływa prąd, wytwarzane jest również pole magnetyczne. Pole magnetyczne ulega wahaniom w czasie ze względu na swoją zależność od prądu. Z uwagi na to, że tylko w nielicznych zastosowaniach występują prądy o stałym czasie, prowadzi to do nieregularnych, zmiennych pól magnetycznych. Pola te stają się sygnałem elektromagnetycznym, swego rodzaju „mini nadajnikiem” i jednocześnie odbiornikiem. Każdy przewód może zatem wpływać negatywnie na działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Rodzaje zakłóceń

Przykładowa budowa ekranu z zaciskami ekranu SCC  

Ekranowanie do ochrony przed zakłóceniami

W praktyce kilka mechanizmów zakłócających występuje zwykle jednocześnie. Oczywiście problem dotyczy nie tylko urządzeń, ale również przewodów łączących. Rozróżnia się pięć różnych rodzajów zakłóceń:

 • Zakłócenia galwaniczne
  Gdy dwa obwody wykorzystują wspólny fragment przewodu.
 • Zakłócenia pojemnościowe
  Gdy dwa przewody ułożone równolegle na dłuższym odcinku zachowują się jak dwie przeciwległe płytki kondensatora i w tej funkcji stanowią zwarcie dla sygnałów o wysokiej częstotliwości.
 • Zakłócenia indukcyjne
  Gdy zmiana prądu powoduje zmianę pola magnetycznego, które następnie indukuje napięcie w sąsiednich przewodach.
 • Zakłócenia falowe
  Gdy przewodzone fale lub impulsy stykają się z sąsiednimi przewodami transmisji danych lub przewodami AKPiA oraz gdy jeden obwód styka się z innym obwodem w obrębie jednego kabla.
 • Zakłócenia promieniowania
  Gdy bezprzewodowe fale elektromagnetyczne wolne z urządzenia zakłócającego działają na urządzenia i przewody. Elementem zakłócającym jest wolna fala.

Połączenie ekranu

Widok konstrukcji ekranu  

Możliwości ekranowania do różnych rodzajów zakłóceń

Sposób połączenia ekranu zależy przede wszystkim od spodziewanych zakłóceń.
Do eliminacji pól elektrycznych konieczne jest jednostronne uziemienie (1) ekranu. Eliminacja zakłóceń powstałych wskutek oddziaływania zmiennego pola magnetycznego jest możliwa tylko wtedy, gdy ekran jest podłączony z obu stron. Przy obustronnym podłączeniu ekranu (2) powstaje jednak pętla, co niesie za sobą określone wady. Szczególny duży wpływ na sygnał użytkowy mają zakłócenia galwaniczne wzdłuż potencjału odniesienia. Pogarsza się wtedy skuteczność ekranowania. Środkiem zaradczym w tej sytuacji może być zastosowanie kabli podwójnie ekranowanych (4), przy czym ekran wewnętrzny podłącza się z jednej strony, a ekran zewnętrzny z obu stron. W celu zmniejszenia zakłóceń galwanicznych w przypadku ekranu podłączonego po obu stronach jeden koniec łączy się często przez kondensator z potencjałem odniesienia (3). To przerywa pętle uziemienia dla prądów o stałej i niskiej częstotliwości.

Pętla uziemienia:
Pętla uziemienia to układ, w którym potencjał odniesienia jest połączony w pierścień.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410