Rozszerzenia firmware routerów zabezpieczających i zapór sieciowych

Licencje do rozszerzenia funkcji zabezpieczeń

Opcjonalny upgrade

Licencje do rozszerzenia funkcji produktów mGuard.

Powrót do Cyber Security

Kategoria

Szukaj w Rozszerzenia firmware routerów zabezpieczających i zapór sieciowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sieci się rozrastają i stale zmieniają się wymagania. Opcje licencji mGuard umożliwiają rozszerzenie oprogramowania sprzętowego mGuard o różne opcje, co pozwala na indywidualne skonfigurowanie ich do konkretnych zastosowań.

Zalety

  • Indywidualne rozwiązania dzięki dodatkowym funkcjom zabezpieczeń
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji dzięki możliwości późniejszej rozbudowy
  • Dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji niezbędnych funkcji zabezpieczeń płacisz tylko za to, czego faktycznie potrzebujesz

Aktualizacje oprogramowania

Zabezpieczenia to żyjący proces. Codziennie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa naszych urządzeń. Dlatego tak ważne jest, aby używane urządzenia bezpieczeństwa były zawsze aktualne. Dzięki licencji ​Lifetime urządzenia ​mGuard są automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania. Dzięki temu można optymalnie chronić swoją sieć.

Funkcje redundancji

Funkcje redundancji umożliwiają zwiększenie dostępności systemu. W sieci umieszcza się redundancyjnie dwa urządzenia ​bezpieczeństwa mGuard.

Podczas normalnej pracy jedno urządzenie ​mGuard działa, natomiast drugie pozostaje w gotowości jako urządzenie rezerwowe. Oba systemy ciągle wymieniają informacje na temat swojego stanu. Jeśli dojdzie do awarii aktywnego urządzenia ​mGuard​, urządzenie rezerwowe płynnie przejmuje jego zadania. Funkcja redundancji jest dostępna, w zależności od licencji, tylko dla zapory sieciowej lub dla VPN i zapory sieciowej.

OPC Inspector — Deep Packet Inspection dla OPC Classic

mGuard OPC Inspector z funkcją Deep Packet Inspection  

Deep Packet Inspection umożliwia kontrolę każdego pakietu danych przez mGuard OPC Inspector

Protokół OPC Classic jest powszechnie stosowany w przemyśle. Tradycyjne zapory sieciowe nie są jednak w stanie zabezpieczyć tego protokołu, co ma poważne skutki: w aplikacjach, w których stosowany jest protokół OPC Classic, kontrola ruchu przez zaporę sieciową jest niemożliwa. W wyniku tego ograniczenia powstają krytyczne luki bezpieczeństwa.

Przemysłowe produkty Security z serii mGuard firmy Phoenix Contact (od wersji oprogramowania 8.1) można rozszerzyć o funkcję OPC Inspector. Ten moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania analizuje, rozumie i umożliwia wymianę danych OPC. Dzięki temu można uzyskać niezawodną, zabezpieczoną komunikację OPC na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Specjalnie na potrzeby OPC Classic obsługiwane są następujące funkcje:

  • Zapora sieciowa do zastosowań OPC-Classic
  • Deep Packet Inspection dla OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentacja przez NAT

CIFS Integrity Monitoring

Funkcja CIFS Integrity Monitoring kontroluje dyski sieciowe Windows pod kątem zmian określonych plików względem stanu referencyjnego. Umożliwia to niezawodne i szybkie wykrywanie zainfekowania wirusami, dla których nie ma jeszcze sygnatur. Dodatkowo istnieje możliwość grupowania napędów „za” urządzeniem mGuard i sprawdzenia ich za pomocą skanera antywirusowego.

CIFS Integrity Monitoring nie wymaga instalacji w monitorowanych systemach. Dlatego to rozszerzenie nadaje się szczególnie do systemów, w których nie jest możliwe instalowanie poprawek.

Rozszerzenia VPN

Liczba współpracujących punktów VPN możliwych do podłączenia do urządzeń bezpieczeństwa mGuard zależy od typu urządzenia. Jeśli z czasem wymagania wzrosną, liczbę podłączonych punktów można zwiększyć za pomocą licencji dla wszystkich urządzeń bezpieczeństwa mGuard (poza FL MGUARD RS2000).

Maksymalna liczba połączonych punktów zależy od klasy urządzenia (patrz tabela). Rozszerzenia mogą obejmować 10, 100, 250 i 1000 punktów.

Typ urządzenia mGuard

Maks. liczba współpracujących punktów VPN

FL MGUARD RS2000

2 (bez możliwości rozbudowy)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410