Powrót do przegladu

Zalety w szczegółach

Oszczędność miejsca i czasu — system szybkiego mocowania przekładników prądowych

Dzięki systemowi szybkiego mocowania możliwa jest szybka i bezpieczna instalacja przekładników prądowych PACT na szynie prądowej. W tym celu należy po prostu osadzić nakładkę uchwytową we wpuście prowadzącym przekładnika. Dwa kołki ustalające zapewniają pewne oparcie.

Zalety montażu beznarzędziowego z wykorzystaniem systemu szybkiego mocowania przekładników:

 • Możliwość ręcznego montażu przekładników również tam, gdzie jest za mało miejsca na użycie wkrętaka.
 • W kołkach ustalających jest zintegrowana funkcja szybkiego zatrzaskiwania, dzięki czemu czas montażu jest niezależny od głębokości wkręcania, a więc od odstępu pomiędzy nakładką uchwytową i szyną prądową.
 • Czubki kołków ustalających poddają się już podczas lekkiego dociskania do szyny prądowej. Znacznie ułatwia to regulację położenia, w szczególności w przypadku zasilania 3-fazowego.
Powrót do góry

Montaż pozwalający zaoszczędzić miejsce

Różne możliwości montażu  

Różne możliwości montażu

Przy użyciu opcjonalnego osprzętu możliwe są też inne opcje instalacji niż położenie pionowe i poziome:

 • na szynie nośnej z zatrzaskowym adapterem szyny nośnej,
 • na ścianie szafy sterowniczej z użyciem wsuwanych wsporników wtykowych.

Wszystkie przekładniki prądowe PACT mają tylko 30 mm szerokości. W warunkach ograniczonej przestrzeni przekładnik można zamontować po prostu w pozycji leżącej na szynie prądowej. Pozwala to zaoszczędzić miejsce — np. przy pomiarze odgałęzień od zasilającej szyny głównej.

Powrót do góry

Bezpieczna separacja wg EN 50178

Bezpieczna separacja — z przekładnikami prądowymi PACT  

Bezpieczna separacja — z przekładnikami prądowymi PACT

Przekładniki prądowe PACT zapewniają bezpieczną separację zgodnie z normą EN 50178. Norma ta jest ważna dla urządzeń elektronicznych do stosowania w instalacjach dużej mocy.

Pod względem bezpieczeństwa norma EN 50178 znacznie różni się od zwykłej normy przekładnikowej EN 60044:

 • większe odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora,
 • wyższe napięcie probiercze.

Stosując przekładniki prądowe PACT można być pewnym, że nie nastąpi żadne przebicie po stronie wtórnej przekładnika. Dzięki temu chronione jest życie ludzkie w obrębie i na zewnątrz szafy sterowniczej.

Powrót do góry

Napięcia robocze w zestawieniu

Norma EN 50178 zaleca wyraźnie wyższe udarowe napięcie wytrzymywane do badania przekładników. Te wymagania nie są spełniane przy badaniu wg EN 60044 już od udarowego napięcia wytrzymywanego 480 V (L-L). Przekładniki prądowe PACT mają znacznie większe odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora i badane są w 100% napięciem 12 kV. Zapewnia to zwiększony poziom bezpieczeństwa.

W normie EN 50178 podane napięcie odnosi się do układu faza/przewód neutralny, tak że napięcie znamionowe izolacji zwykłych przekładników 720 V wynosi tutaj tylko 416 V (L-N). Przekładniki prądowe PACT umożliwiają w aplikacjach systemowych stosowanie nawet do 1000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norma przekładnikowa)
EN 50178
(dla instalacji dużej mocy)

Napięcia znamionowe izolacji

(napięcie robocze)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

Udarowe napięcie wytrzymywane do badania przekładników

 • przy 277 V (L-N)
 • przy 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Bezpieczna rejestracja pików natężenia

Rejestracja pików mocy  

Przekładniki prądowe PACT niezawodnie rejestrują piki prądowe

Przekładniki prądowe PACT pozwalają w bezpieczny sposób rejestrować większe piki natężenia prądu niż nominalne znamionowe natężenie prądu — bez zagrożenia uszkodzeniem.

Dzieje się tak dlatego, że przekładniki prądowe PACT są zaprojektowane na trwały prąd znamionowy wynoszący 120 procent pierwotnego znamionowego natężenia prądu. Oznacza to, że przekładnik prądowy PACT o podanej mocy znamionowej 10 VA przy 1,2-krotnym prądzie znamionowym w rzeczywistości osiąga 14,4 VA — i to w sposób trwały.

Powrót do góry

Bezpieczna technika przyłączania

Bezpieczna technika przyłączania  

Przekładniki prądowe PACT to bezpieczna technika przyłączania

Technika przyłączania przekładników prądowych PACT firmy Phoenix Contact jest oparta na tak zwanej zasadzie podciągania: przy obracaniu śruby płytka metalowa podnosi się ku górze i zaciska przy tym przewód.

Zapewnia to wiele korzyści:

 • brak uszkodzeń przewodów, ponieważ możliwy jest bezpośredni styk śrub, gdy przewód jest przytrzymywany przez płytki metalowe;
 • małe rezystancje styku dzięki dużym powierzchniom zacisków;
 • połączenie o długiej trwałości, gdyż ze względu na mocne siły docisku powstaje wysokie zagęszczanie przewodów o cienkich żyłach i nie mogą tam wnikać szkodliwe gazy.

Ponadto przy leżącej zasadzie montażu przekładnika prądowego może on także zostać przyłączony z boku za pośrednictwem widełkowej końcówki kablowej.

Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis