Powrót do przegladu

Przetwornik pomiarowy prądu do 200 A AC — zalety w szczegółach

Bezprzerwowe doposażanie przy użyciu składanego czujnika Rogowskiego

Czujnik Rogowskiego  

Instalacja bezprzerwowa dzięki składanym czujnikom Rogowskiego

Wystarczy rozłożyć czujnik Rogowskiego, założyć moduł na przewód i ponownie zamknąć czujnik — w ten sposób działa zasada okrążenia przewodu.

Możliwość bezproblemowej instalacji przetworników pomiarowych prądu w nowych instalacjach lub bezprzerwowego doposażania istniejących maszyn — bez demontażu elementów instalacji.

Bezstratny pomiar wartości skutecznej za pomocą czujnika Rogowskiego

Czujnik Rogowskiego  

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) wg zasady Rogowskiego

Korzystając z naszych przetworników pomiarowych prądu do 200 A AC, można mierzyć prądy według zasady pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej. W ten sposób mierzone są też niesinusoidalne prądy przemienne.

Urządzenie wykorzystuje do pomiaru prądu cewkę Rogowskiego, czego wielką zaletą jest bezstratny pomiar bez przerywania przewodu.

  • Pozwala to uniknąć pracochłonnego i obarczonego stratami pomiaru z bocznikiem
  • Przy wystarczającej izolacji przewodu odpada potrzeba bezpiecznej separacji pomiędzy obwodem pomiarowym i elektroniką.
  • Brak dodatkowych punktów styku, które mogłyby powodować rezystancję styku.
  • Brak ingerencji w obwód pomiarowy, co gwarantuje dokładne przekazywanie prądów.

Różne zakresy pomiarowe — łatwy dobór za pomocą przełącznika suwakowego

Przełącznik suwakowy do różnych zakresów pomiarowych  

Wybierz za pomocą przełącznika suwakowego spośród trzech zakresów pomiarowych

Zależnie od tego, w jakim zakresie pomiarowym chcemy dokonywać pomiarów przy użyciu przetwornika pomiarowego prądu, na przełączniku suwakowym są do wyboru trzy możliwości.

Szybka i elastyczna instalacja dzięki różnym możliwościom montażu

Zróżnicowana instalacja  

Szybkie okablowanie przy użyciu złączy wtykowych COMBICON

Przetworniki pomiarowe prądu do 200 A AC firmy Phoenix Contact mocowane są bezpośrednio na szynie nośnej albo przykręcane na płycie montażowej.

Urządzenia przyłącza się łatwo i szybko przy użyciu złączy wtykowych COMBICON. Ponadto kompaktowe wymiary umożliwiają wbudowanie do płaskich skrzynek rozdzielczych — idealne dla rozproszonych aplikacji.

Do przewodów o średnicy do 18,5 mm

Otwór obejmujący do przewodów  

Składana cewka Rogowskiego obejmuje przewody do 18,5 mm

Używając naszych przetworników pomiarowych prądu do 200 A AC, można obejmować od strony wejścia przewody o średnicy do 18,5 mm i mierzyć w nich prąd.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis