Powrót do przegladu

Przetwornik pomiarowy prądu do 12 A AC — zalety w szczegółach

Niezawodna ochrona przed zakłóceniami poprzez separację 3-drożną

Przetwornik pomiarowy prądu z separacją 3-drożną  

Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy dzięki galwanicznej separacji 3-drożnej

Przetworniki pomiarowe prądu AC są wyposażone w bezpieczną separację 3-drożną. Wejście, wyjście i zasilanie są odseparowane od siebie galwanicznie. Podwyższa to bezpieczeństwo eksploatacji pod względem zakłóceń w instalacji.

Stosowane na całym świecie dzięki zasilaniu szerokozakresowemu

Przetworniki pomiarowe prądu w wariancie UP można stosować na całym świecie dzięki zintegrowanemu zasilaczowi szerokozakresowemu — przy napięciach od 19,2 do 253 V.

Możliwość zasilania przy użyciu mostkowania napięcia

Przetwornik pomiarowy prądu z mostkowaniem napięcia  

Modułowe mostkowanie napięcia za pomocą łącznika szyny nośnej

Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z zacisków przyłączeniowych lub możliwe jest mostkowanie napięcia zasilającego 24 V modułowo z łącznika szyny nośnej. W ten sposób można zaoszczędzić czas i koszty związane z okablowaniem.

Wygodne konfigurowanie i szybka diagnostyka

Przełączniki DIP na przetworniku pomiarowym prądu  

Łatwe nastawianie i przejrzysta diagnostyka przy pomocy przełącznika DIP i diod statusu

Zakres pomiarowy i wyjście sygnałowe ustawia się w przetwornikach pomiarowych prądu w nieskomplikowany sposób za pośrednictwem przełącznika DIP — bezpośrednio na stronie czołowej obudowy.

Diody LED statusu na stronie czołowej obudowy informują szybko i jednoznacznie o stanie roboczym przetwornika pomiarowego prądu.

Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dopuszczeniom ATEX

Obszar Ex  

MACX MCR-SL-CAC-... do stosowania w strefie Ex 2

Możliwość pomiaru prądów również w obszarach zagrożonych wybuchem. Nasze przetworniki pomiarowe prądu posiadają dopuszczenie dla strefy Ex 2 według aktualnych norm ATEX.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis