Powrót do przegladu

Przetwornik pomiarowy prądu do 55 A AC/DC — zalety w szczegółach

Konfiguracja — szybka za pośrednictwem przełączników DIP lub poszerzona przy użyciu oprogramowania

Przełączniki DIP na przetworniku pomiarowym prądu do 55 A  

Szybka konfiguracja podstawowa za pomocą przełącznika DIP

Podstawową konfigurację przetwornika pomiarowego prądu wykonuje się szybko i łatwo przy użyciu przełączników DIP i potencjometru. W ten sposób, bez użycia komputera, można przeprowadzić bezpośrednio na urządzeniu następujące nastawy:

 • wybór metody pomiaru,
 • nastawa zakresu wejściowego,
 • konfiguracja wyjścia analogowego,
 • nastawa wartości progowej wyjścia i progu załączania.

Ponadto za pomocą intuicyjnie prowadzącego oprogramowania MCR/PI-CONF-WIN możliwa jest konfiguracja innych przydatnych funkcji:

 • ustawianie granic górnych i dolnych — dla optymalnego zobrazowania zakresu pomiarowego;
 • diagnostyka aktualnego przebiegu prądowego;
 • wprowadzanie nastaw do pamięci i szybkie kopiowanie ich do dalszych modułów;
 • nastawianie właściwości załączania, histerezy załączania i opóźnień przyciągania i zwalniania styków przy alarmowaniu o przekroczeniu wartości granicznych.

Optymalne wykorzystanie zakresu pomiarowego

Wysoka rozdzielczość zakresu pomiarowego  

Wysoka rozdzielczość zakresu pomiarowego

Przy przetwornikach pomiarowych prądu do 55 A AC/DC górne i dolne granice zakresu pomiarowego ustawia się w sposób bezstopniowy za pomocą oprogramowania. W ten sposób wyznacza się specyficzne okno pomiarowe (Windowfunktion), które jest obrazowane przez urządzenie na całej rozpiętości sygnału wyjściowego.

Do bezstopniowego pomiaru prądu polecamy przetworniki pomiarowe prądu MCR-S-...-DCI w dwóch typach podstawowych:

 • MCR-S-1-5-UI-DCI do pomiaru prądów do 11 A: oprócz znormalizowanych sygnałów wejściowych 1 i 5 A można nastawiać zakres pomiarowy w sposób bezstopniowy — zakres początkowy od 0 do 7,5 A i zakres końcowy od 0,2 do 11 A.
 • MCR-S-10-50-UI-DCI do pomiaru prądów do 55 A AC/DC: jeśli przykładowo potrzebujesz dokonać pomiaru wysokich prądów silników, to możesz odpowiednio ustawić zakres pomiarowy — zakres początkowy od 0 do 37,5 A i zakres końcowy od 9,5 do 55 A.

Bezstratny pomiar wartości skutecznej za pomocą czujnika Halla

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) przy użyciu czujnika Halla  

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) przy użyciu czujnika Halla

Przetworniki pomiarowe prądu do 55 A mierzą wartość skuteczną za pośrednictwem czujnika Halla i są niezależne od współczynnika kształtu prądu.

Przewód, na którym dokonuje się pomiaru, nie musi przy tym zostać przerwany, lecz po prostu przełożony przez urządzenie. Ma to wiele zalet:

 • metoda ta zastępuje pracochłonny i powodujący straty pomiar z bocznikiem;
 • przy wystarczającej izolacji obwód pomiarowy i użyta elektronika nie muszą być separowane w bezpieczny sposób;
 • brak dodatkowych punktów styku, które mogłyby powodować rezystancję styku;
 • dokładne przekazywanie prądów, gdyż unika się bezpośredniej ingerencji w obwód pomiarowy.

Ponadto istnieje możliwość wyznaczania prądu poprzez wyliczenie średniej wartości arytmetycznej. Przy tym mierzy się prądy stałe lub filtruje się udziały prądów stałych z prądów pulsacyjnych.

Poprzez średnią wartość arytmetyczną możliwe jest ponadto udostępnianie na wyjściu bipolarnych prądów stałych w postaci analogowych sygnałów znormalizowanych.

alarmowanie przy przekroczeniu wartości granicznych.

Przetwornik pomiarowy prądu do 55 A AC/DC dodatkowo oprócz wyjścia analogowego ma wyjście przełączające, do wyboru z przekaźnikiem lub z tranzystorem. Wyjście przełączające można łączyć z następującymi charakterystykami roboczymi:

 • zasada prądu roboczego lub prądu spoczynkowego,
 • wyzwolenie połączenia przy zejściu poniżej nastawionego punktu progowego,
 • wyzwolenie połączenia przy przekroczeniu nastawionego punktu progowego,

Niezawodna ochrona

Przetworniki pomiarowe prądu MCR-S-...-DCI-...  

Przetworniki pomiarowe prądu MCR-S-...-DCI-...zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji

Przetworniki pomiarowe prądu do 55 A są wyposażone w galwaniczną separację 3-drożną wg EN 61010 pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem. Podwyższa to bezpieczeństwo eksploatacji pod względem zakłóceń w instalacji.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis