Powrót do przegladu

Przetwornik pomiarowy prądu do 600 A — zalety w szczegółach

Bezstratny pomiar wartości skutecznej za pomocą czujnika Halla

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) przy użyciu czujnika Halla  

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) przy użyciu czujnika Halla

Uniwersalne przetworniki pomiarowe prądu AC/DC mierzą wartość skuteczną za pośrednictwem czujnika Halla i są niezależne od współczynnika kształtu prądu. Przewód, na którym dokonuje się pomiaru, nie musi przy tym zostać przerwany, lecz zostaje po prostu przełożony przez urządzenie. Ma to wiele zalet:

  • metoda ta zastępuje pracochłonny i powodujący straty pomiar z bocznikiem;
  • przy wystarczającej izolacji obwód pomiarowy i użyta elektronika nie muszą być separowane w bezpieczny sposób;
  • brak dodatkowych punktów styku, które mogłyby powodować rezystancję styku;
  • dokładne przekazywanie prądów, gdyż unika się bezpośredniej ingerencji w obwód pomiarowy.

Szybka i elastyczna instalacja

Przetwornik pomiarowy prądu MCR-SL-CUC …  

Przetwornik pomiarowy prądu MCR-SL-CUC… — szybka instalacja przy użyciu złączy wtykowych COMBICON

Przetworniki pomiarowe prądu do 600 A AC/DC firmy Phoenix Contact mocowane są bezpośrednio na szynie nośnej lub przykręcane na płycie montażowej.

Urządzenia przyłącza się łatwo i szybko przy użyciu złączy wtykowych COMBICON. Ponadto kompaktowe wymiary umożliwiają wbudowanie do płaskich skrzynek rozdzielczych — idealne dla rozproszonych aplikacji.

Skuteczniejsza ochrona

Przetwornik pomiarowy prądu MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji.

Warunkiem dokładnych wyników pomiaru są niezakłócone procesy. Przetworniki pomiarowe prądu do 600 A AC/DC są wyposażone w bezpieczną separację 3-drożną. Wejście, wyjście i zasilanie są odseparowane od siebie galwanicznie. Podwyższa to bezpieczeństwo eksploatacji pod względem zakłóceń w instalacji.

Do przewodów o średnicy do 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Przetwornik pomiarowy prądu MCR-SL-CUC… do przewodów o średnicy do 32 mm

Używając naszych przetworników pomiarowych prądu do 600 A AC/DC, można obejmować od strony wejścia przewody o średnicy do 32 mm i mierzyć w nich prąd.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis