Powrót do przegladu

Bezpieczna i szybka konfiguracja za pomocą Config+

Config+ firmy Phoenix Contact to oprogramowanie służące do konfiguracji sieci INTERBUS. W przejrzystym interfejsie użytkownika metodą przeciągnij i upuść przypisuje się adresy i projektuje nawet złożone topologie. Do niezawodnej lokalizacji błędów w oprogramowaniu Config+ zintegrowano narzędzie diagnostyczne Diag+.       

Wiele funkcji do efektywnego konfigurowania

Oprogramowanie Config+  

Oprogramowanie Config+

Za pomocą Config+ korzysta się z licznych funkcji, które zapewniają efektywną konfigurację instalacji z sieciami INTERBUS.

 • Wczytywanie i porównywanie topologii rzeczywistej i zaprojektowanej
 • Przydzielanie adresów metodą przeciągnij & upuść lub automatycznie
 • Konfigurowanie wielu modułów nadrzędnych i interfejsowych w jednym projekcie
 • Przydzielanie adresów IP poprzez serwer BOOTP
 • Niezależna od producenta konfiguracja urządzeń dzięki koncepcji FDT/DTM
 • Konfiguracja wielu urządzeń za pomocą asystenta MDC
 • Funkcja monitorowania do kontroli okablowania

Obszerna diagnostyka sieci INTERBUS

Niezawodna diagnostyka jest warunkiem dyspozycyjności instalacji. Sieci INTERBUS można niezawodnie diagnozować za pomocą zintegrowanego w Config+ narzędzia diagnostycznego Diag+.

 • Graficzne wskazanie błędu w topologii sieci
 • Komunikaty tekstowe ze wskazówkami dotyczącymi sposobu usunięcia błędu
 • Wyświetlanie stanu urządzeń online
 • Funkcje statystyczne do jakości transmisji
 • Zapisywanie komentarzy do komunikatów błędów

Zintegrowana diagnostyka urządzeń Ethernet

Wykorzystujesz w swoich aplikacjach poza urządzeniami Interbus również urządzenia Ethernet (przełączniki, moduły ze złączami Ethernet)? DIAG+ oferuje odpowiednie funkcje diagnostyki:

 • Odbiór generowanych automatycznie komunikatów (traps) za pomocą funkcji Trap-Receiver
 • Graficzne wyświetlanie topologii sieci Ethernet z przedstawieniem dostępności urządzeń
 • Wyświetlanie ścieżek redundancji, statystyk portów, lokalnych sieci wirtualnych lub innych parametrów odczytywalnych za pomocą protokołu SNMP
 • Otwieranie strony internetowej urządzenia, o ile taka istnieje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410