Powrót do przegladu

Redundancja ze sterownikami PROFINET

Technologia AutoSync

Technologia AutoSync automatycznie konfiguruje wszystkie funkcje redundancyjne obu RFC 460R

Redundancja – systemy sterowania bezpieczne na wypadek awarii

Dzięki sterownikowi RFC 460R PN 3TX zapewnisz maksymalną dyspozycyjność swojej aplikacji – od poziomu I/O, do systemu sterowania.

W tym celu należy połączyć światłowodem dwa sterowniki RFC. W zależności od odległości między sterownikami PLC można wybrać do podłączenia jeden z trzech wtykowych modułów SFP (Small Form-factor Pluggable). W ten sposób można realizować dystans do 80 km, np. aplikacje w tunelach lub na lotniskach.

Dzięki stworzonej przez firmę Phoenix Contact technologii AutoSync sterowniki automatycznie nawiązują połączenie o wysokiej wydajności – do wymiany danych konfiguracyjnych i informacji o projekcie.

Przed każdym cyklem dane wymagające synchronizacji są przesyłane ze sterownika PLC sterującego procesem do sterownika w stanie Hot Standby.

Technologia AutoSync – łatwa synchronizacja

Topologia redundancyjnego systemu sterowania  

Redundancja do systemów sterowania bezpiecznych na wypadek awarii

Stworzona przez firmę Phoenix Contact technologia AutoSync umożliwia automatyczną konfigurację i synchronizację wszystkich funkcji redundancyjnych sterowników RFC 460R.

Zaprogramowania wymaga tylko jeden sterownik, drugi jest uruchamiany automatycznie. W razie awarii jednego sterownika PLC, zostaje on natychmiast zastąpiony przez drugi.

Wystarczy po prostu połączyć dwa sterowniki RFC 460R za pomocą światłowodowego kabla synchronizującego i gotowe.

Moduły SFP – do różnych odległości

Wtykowy moduł SFP  

Wtykowy moduł SFP

Podłączenie łącza światłowodowego do sterowników odbywa się za pomocą standardowych modułów wtykowych SFP. W zależności od długości odcinka znacznie zmienia się cena modułu SFP. Oznacza to, że za pomocą odpowiedniego modułu można w bardziej ekonomiczny sposób zsynchronizować sterowniki.

Można wybrać odległość 550 m, 30 km lub do 80 km.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410