Powrót do przegladu

E-Learning do PC WORX

Obejrzyj krótki film i poznaj podstawy programowania z zastosowaniem naszego oprogramowania do automatyzacji PC WORX.

Pierwszy projekt

W pierwszym kroku zobacz, jak utworzyć i zapisać nowy projekt.

Konfiguracja

Drugi film przedstawia, jak za pomocą konfiguratora magistrali nazwać swój sterownik.

Nadawanie adresów

Dowiedz się, w jaki sposób przyporządkować do sterownika adres IP.

Struktura magistrali

W ten sposób odczytuje się informacje o przyłączonym systemie INTERBUS.

Tworzenie programu

Prezentacja ta przedstawia, w jaki sposób krok po kroku programuje się za pomocą bloków funkcjonalnych oraz zmiennych.

Dane procesu

W szóstym kroku dane procesu modułów wejściowych i wyjściowych zostają przyporządkowane do zmiennych.

Transmisja projektu

Teraz projekt zostanie skompilowany i za pomocą konfiguratora magistrali przesłany do sterownika.

Debugowanie projektu

W ostatnim kroku, w trybie debugowania, dokonuje się kontroli działania projektu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410