Powrót do przegladu

Strefy w przemyśle spożywczym

Produkty spożywcze i ich opakowania nie mogą zostać skażone przez kontakt z elementami maszyn i urządzeń.

W produkcji wymusza to istnienie trzech stref: strefy kontaktu z produktem, strefy natrysku i strefy wolnej od produktów. W każdej strefie istnieją specyficzne wymagania w stosunku do czujników, urządzeń wykonawczych, jak również odpowiednich kabli i złączy wtykowych.
Skorzystaj z naszego szerokiego asortymentu produktów o wybierz rozwiązanie pasujące dla swojej aplikacji.

Strefa kontaktu z produktem

Hygienic Design  

Hygienic Design do najwyższych wymogów higienicznych

W tej strefie produkty spożywcze mogą mieć kontakt z elementami urządzeń a następnie ponownie trafiają do procesu przetwórczego. Dlatego wymagania higieniczne dla tej strefy są szczególnie wysokie. Złącza wtykowe i inne moduły nie mogą stanowić skupisk zanieczyszczeń. 

Specjalnie w celu zastosowania w tej strefie, w oparciu o wytyczne EHEDG opracowaliśmy złącza wtykowe M 12 w wersji Hygienic Design.

Strefa natrysku

Washdown Design  

Washdown design dla średnich wymagań odnośnie higieny

W strefie natrysku elementy konstrukcyjne mogą mieć kontakt z produktami spożywczymi. Jednak w przeciwieństwie do strefy kontaktu z produktem, po kontakcie produkty spożywcze nie powracają do procesu przetwórczego. Złącza wtykowe oferowane przez Phoenix Contact w tak zwanej wersji Washdown design zostały zaprojektowane specjalnie dla strefy natrysku. Gładkie kontury korpusu uchwytu minimalizują przywieranie produktów spożywczych do złącza wtykowego.

Strefa wolna od produktu

Standardowy program SAC  

Standardowy program SAC

W tej strefie produkty najczęściej są już zapakowane i nie są narażone na bezpośredni kontakt z elementami urządzeń. W tym miejscu wymagania są porównywalne do występujących w klasycznym otoczeniu przemysłowym. Do czyszczenia urządzeń pakujących nie są wymagane agresywne środki czyszczące i najczęściej nie jest ono wykonywane pod wysokim ciśnieniem. Do stosowania w tej strefie nadaje się nasz standardowy program okablowania czujników i urządzeń wykonawczych.


Powrót do przegladu
  • Strefy w przemyśle spożywczym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych