Powrót do przegladu

Poligon testowy

Przekonaj się: następujące testy dowodzą doskonałej przydatności okablowania do zastosowań zewnętrznych firmy Phoenix Contact.

Okablowanie do zastosowań zewnętrznych podczas testów

Grupa 1: testy elektryczne
i mechaniczne
Grupa 2: testy klimatyczneGrupa 3: inne testy
 • badanie udarności
 • badanie rezystancji
 • rezystancja izolacji
 • obciążalność prądowa
 • wytrzymałość napięciowa
 • test jacket retention
 • test strain relief
 • badanie wibracyjne
 • badanie wstrząsowe
 • badanie na upadek
 • zakłócenia szerokopasmowe
 • NEXT i RLOSS
 • siły wtykania i wyciągania
 • skręcanie
 • odciążka
 • żywotność mechaniczna
 • IP67, IP68, IP69k
 • test Kesternicha
 • badanie w rozpylonej solance
 • szybka zmiana temperatur
 • wilgotna atmosfera i wysoka temperatura
 • sucha atmosfera i wysoka temperatura
 • gazy korozyjne
 • badanie odporności na czynniki atmosferyczne (UV)
 • odporność na ozon
 • badanie wzrokowe
 • zachowanie wymiarów
 • test polaryzacji
 • odporność chemiczna
 • odporność na substancje płynne
  (np. oleje mineralne, kwasy, zasady)
 • palność
 • test LABS

Powrót do przegladu
Więcej informacji
 • Poligon testowy

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych