Powrót do przegladu

Zdalne sterowanie połączonymi w sieć komputerami przemysłowymi za pomocą Portico

Pudełko z oprogramowaniem Portico  

Oprogramowanie pracy zdalnej Portico

Przy użyciu oprogramowania Portico można kreować indywidualne koncepcje obsługi i nadzoru do sterowania maszynami lub procesami z różnych lokalizacji. W ten sposób informacje widoczne na ekranie komputera przemysłowego można wyświetlać na wielu stacjach operatorskich bez serwerowego systemu operacyjnego. Poprzez te stacje operatorskie jest wówczas możliwa interakcja z maszyną.

Oprócz takiej wielostanowiskowej obsługi oprogramowanie Portico umożliwia również rozwiązywanie problemów w systemach zdalnych, np. przy poszukiwaniu przez firmy OEM przyczyn błędów w maszynach lub procesach za pośrednictwem Internetu.

Oprogramowanie do obsługi wielostanowiskowej

Obsługa wielostanowiskowa z Portico  

Niezależna od odległości realizacja obsługi wielostanowiskowej

Oprogramowanie Portico bazuje na architekturze klient-serwer. W ten sposób możliwe jest nawiązanie bezpośredniej komunikacji punkt-punkt:

  • Pomiędzy pojedynczym urządzeniem i Thin Client
  • Pomiędzy pulpitem pojedynczego urządzenia a maks. 16 Thin Clients

Komfortowe zarządzanie prawami dostępu za pomocą narzędzi konfiguracyjnych. Dzięki jednoznacznemu przydzielaniu uprawnień obsługi zapobiegniesz jednoczesnej obsłudze i zabezpieczysz swoją instalację przed dostępem osób niepowołanych.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Zdalne sterowanie połączonymi w sieć komputerami przemysłowymi za pomocą Portico

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410