Powrót do przegladu

Połączenia szerokopasmowe w publicznej sieci telefonicznej

Tymczasowe połączenie wysokiej prędkości lub łącze szerokopasmowe

Technologia DSL wykorzystuje istniejącą analogową infrastrukturę telefoniczną.  Jako że jest to najlepiej rozbudowana sieć na całym świecie, możliwy jest zdalny dostęp do najodleglejszych miejsc świata.

Wykorzystaj łącze internetowe o wysokiej prędkości i uzyskaj dostęp do poszczególnych maszyn, instalacji lub kompleksowych sieci Ethernet na całym świecie i o każdej porze.

Szerokopasmowe routery ADSL nadają się zarówno do krótkotrwałego dostępu z dużą prędkością transmisji w przypadku serwisowania (zdalny serwis), jak również do stałego połączenia oddalonych stacji z centralną siecią firmową (szerokopasmowe łącze stałe).

Maksymalną elastyczność zapewnia zintegrowane przełączanie standardu Aneks A/B i indywidualny wybór pomiędzy funkcją modemu/routera. Nie są już konieczne szczegółowe uzgodnienia z dostawcą usług internetowych.

Elastyczne zastosowanie w środowisku przemysłowym

Aneks A i B  

Aneks A, B i J

Zastosowana metoda wg standardu Aneks zależy od dostawcy usług internetowych i tylko w niewielu krajach jest jednolicie zdefiniowana, np. w Niemczech B i J (złącza ALL-IP telekomunikacji niemieckiej). Najpopularniejszymi standardami są Aneks A i B.

  • Aneks A: Tryb DSL równolegle do telefonii analogowej
  • Aneks B: Tryb DSL równolegle do telefonii cyfrowej (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Aneks J: złącza IP (złącza ALL-IP telekomunikacji niemieckiej)

Dzięki zintegrowanemu przełączaniu standardu Aneks A/B szerokopasmowy router firmy Phoenix Contact można łatwo dopasować do wymagań regionalnych dostawców usług telekomunikacyjnych.  

Aneks A i Aneks B najbardziej rozpowszechnione

KrajAneks A/B
BelgiaRóżnie, przeważnie Aneks A
DaniaRóżnie, przeważnie Aneks A
NiemcyAneks B i J
FrancjaRóżnie, przeważnie Aneks A
Wielka BrytaniaAneks A
IslandiaAneks A
WłochyRóżnie, przeważnie Aneks A
HolandiaRóżnie, przeważnie Aneks A
Ameryka PółnocnaAneks A
NorwegiaRóżnie, przeważnie Aneks B
AustriaRóżnie, przeważnie Aneks A
SzwecjaRóżnie, przeważnie Aneks A
SzwajcariaAneks B
HiszpaniaRóżnie, przeważnie Aneks A

Tryb modemu

Modem DSL przejmuje dopasowanie sygnałów pomiędzy publiczną siecią DSL i siecią lokalną. Funkcję routera i zapory przejmuje ulokowany z tyłu router, np. router bezpieczeństwa lub router telefonii komórkowej.

Tunel VPN z modemem DSL  

Zastosowanie jako modem DSL w połączeniu z routerem bezpieczeństwa (na przykład FL MGUARD).

Tunel VPN z modemem DSL i routerem sieci komórkowej  

Zastosowanie jako modem DSL w połączeniu z routerem bezpieczeństwa (na przykład FL MGUARD) lub routerem telefonii komórkowej (na przykład PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Tryb routera

Router szerokopasmowy oprócz zmiany sygnału z DSL na LAN (modem DSL) pełni funkcję routera, VPN i NAT.

Tunel VPN z routerem DSL  

Zastosowanie jako router DSL – funkcja routera VPN i zapory zostaje przejęta bezpośrednio przez urządzenia DSL.

Typy urządzeń w odniesieniu do aplikacji

Skorzystaj z typu urządzenia najlepiej nadającego się do Twojej aplikacji.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Połączenia szerokopasmowe w publicznej sieci telefonicznej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410