Powrót do aktualności

Modernizacja rozwiązania do detekcji i oceny wyładowań piorunowych

03.11.2017

 Modernizacja rozwiązania do detekcji i oceny wyładowań piorunowych

Jeśli szkody w elektrowniach wiatrowych po wyładowaniach pozostają niewykryte może to mieć daleko idące konsekwencje szczególnie w przypadku instalacji morskich.

Aby chronić się od kosztownych wyłączeń nawet w istniejących systemach, Phoenix Contact rozwinął zmodernizowane rozwiązanie do ciągłej detekcji i oceny zdarzeń.

Rdzeniem rozwiązania jest system monitorowania wyładowań piorunowych (LM-S). Mierzy siłę I moc wyładowania oraz przekazuje dane do operatorów dla koordynacji prac konserwacyjnych.

W szafach sterowania wewnątrz kołpaków śmigieł wiatraków jest bardzo mało miejsca dla późniejszej ewentualnej instalacji odpowiednich modułów przetwarzania. Dlatego też LM-S jest umieszczony w niewielkiej obudowie, dzięki czemu może być łatwo przyłączony do instalacji.

System przetwarzania jest zasilany poprzez własny obwód z zasilaczem z rodziny Quint. Wersje zasilania bezprzerwowe mogą być również zastosowane. Aby system mógł pracować bezbłędnie wszelkie dochodzące obwody powinny być wyposażone w ograniczniki przepięć. Elastyczność systemu LM-S zapewnia różne drogi komunikacji z systemem nadrzędnym. Jedną z opcji  dla ustanowienia komunikacji SHDSL, jest wykorzystanie wolnych zacisków na pierścieniu ślizgowym. Gdy nie jest to możliwe, oferta Phoenix Contact umożliwia zastosowanie różnych rozwiązań bezprzewodowych, jak modemy GSM czy też moduły Bluetooth i WLAN.

System również nadaje się do innych aplikacji, gdzie ważne jest monitorowanie wyładowań piorunowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410