Powrót do aktualności

CHECKMASTER - pomiary stanu ograniczników przepięć

15.09.2017

CHECKMASTER - pomiary stanu ograniczników przepięć

Obowiązek okresowego badania ograniczników przepięć wprowadza PN-EN 62305-3.

Ustala się cykle co dwa lub co cztery lata. Badanie elektryczne, gdzie mierzone są parametry elektryczne i porównywane z poprawnymi parametrami wykonuje przenośne laboratorium CHECKMASTER-2 firmy Phoenix Contact.

Zalety:

Innowacyjny status badania: „osiągnięta granica tolerancji“ zapobiega zbędnym działaniom serwisowym i pozwala na działania prewencyjne;

  • Automatyczne protokołowanie wyników badania;
  • Wewnętrzna pamięć umożliwia późniejsze przetwarzanie wyników badania na PC;
  • Badanie zgodne z PN-EN 62305-3;
  • Wymiana interfejsów  testowych „na gorąco”;
  • Możliwość przenoszenia danych poprzez pamięć USB;
  • Ekran dotykowy;
  • Możliwość wprowadzania szczegółowych danych o lokalizacji wkładki

Obsługa:

Typ ogranicznika jest rozpoznawany poprzez czytnik kodu paskowego- umieszczony na produkcie-, po ręcznym wprowadzeniu numeru katalogowego lub automatycznie. Otrzymany wynik badania porównywany jest z informacjami zawartymi w pamięci.

CHECKMASTER-2

Istnieje możliwość zarchiwizowania testów każdego z badanych elementów w postaci raportu. Obsługa testera nie wymaga specjalnych szkoleń.

Badać urządzeniem można zarówno wkładki do ochrony obwodów zasilania jak i do ochrony sygnałów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410