Odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialność biznesu

Aktywnie kształtujemy przyszłość

Angażujemy się na rzecz wspólnych, zrównoważonych rozwiązań.

Powrót do Firma

Kategoria

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie ekonomiczne, ekologiczne i społeczne jest zgodne z naszymi wartościami i naszą kulturą.

Ekonomia

Nasz cel: zmniejszenie zużycia energii

Nasz cel: zmniejszenie zużycia energii

Bardzo dużą wagę przykładamy do badań i rozwoju. Naszą innowacyjność potwierdza duża liczba zgłoszeń patentowych.

Przez 90 lat stworzyliśmy wiele produktów i rozwiązań. Pomagają one w efektywnym wykorzystaniu energii, oszczędności miejsca, czasu i kosztów oraz stosowaniu nowych technologii i materiałów. Bardzo wcześnie wkroczyliśmy na drogę energii odnawialnych i technologii przyszłości, realizując konkretne produkty i rozwiązania.

Ekologia

Nasz cel: ekologiczna produkcja

Nasz cel: ekologiczna produkcja

Na co dzień z przekonaniem stosujemy zasady oszczędnego i rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych.

Do celów użytkowych wykorzystujemy wodę deszczową, a do ogrzewania budynków ciepło ziemi i ciepło pochodzące z odzysku. Za pomocą systemów fotowoltaicznych na halach produkcyjnych pozyskujemy energię słoneczną. Oszczędne korzystanie ze sprężonego powietrza w produkcji, rezygnacja z używania ołowiu oraz recykling materiałów stanowią duże odciążenie dla środowiska.

Kwestie społeczne

Odpowiedzialność za rodzinę i społeczeństwo

Odpowiedzialność za rodzinę i społeczeństwo

Bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną, umożliwiając stabilny rozwój przedsiębiorstwa finansowany ze środków własnych i tworząc w ten sposób bezpieczne miejsca pracy.

W różnych projektach, np. projekcie Aubikom, angażujemy się na rzecz podnoszenia kompetencji młodzieży w trudnej sytuacji społecznej i imigrantów. Wspieramy wczesne kształcenie młodzieży. Naszym pracownikom umożliwiamy naukę przez całe życie poprzez kompleksowy program doskonalenia zawodowego oraz oferujemy modele zatrudnienia wspierające rodziny.

Ponadto angażujemy się również społecznie poza firmą. Wspieramy inicjatywy charytatywne i sponsorujemy sztukę, kulturę oraz sport.

Zaangażowanie z przekonania

Zaangażowane w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

Zaangażowane w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

Nasz kodeks postępowania określa najważniejsze zasady naszych codziennych działań. Ponadto przyłączyliśmy się do dużych inicjatyw. Wspieramy odpowiedzialne podejście do człowieka i środowiska.

United Nations Global Compact

Od 2005 roku działamy w ramach Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby kształtować globalizację w aspekcie społecznym i ekologicznym.

ZVEI – Code of Conduct

Stowarzyszenie Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) wydało rekomendację stosowania branżowego kodeksu etycznego w zakresie odpowiedzialności społecznej, dobrych warunków pracy oraz zachowania prospołecznego i proekologicznego. My również go stosujemy.

Do pobrania

Opis Język Stan
Kodeks postępowania grupy PHOENIX CONTACT [E-Paper] Polski 04.03.2021
ZVEI – Code of Conduct [PDF, 1,44 MB]
Kodeks odpowiedzialności społecznej
Angielski 03.07.2018

Klimaschutz-Unternehmen

Logo Klimaschutz-Unternehmen

Członek stowarzyszenia „Klimaschutz-Unternehmen”

Phoenix Contact od 2011 roku jest członkiem stowarzyszenia „Klimaschutz-Unternehmen” zrzeszającego firmy podejmujące aktywne działania na rzecz ochrony klimatu. Jest pierwszą firmą z branży elektrotechnicznej, która już dziesięć lat temu tak wyraźnie zobowiązała się do ochrony klimatu i zwiększenia efektywności energetycznej.

Phoenix Contact jest jedną z dziesięciu firm biorących aktualnie udział we wspólnym projekcie „Drogi do firmy neutralnej dla klimatu”. Celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu niemieckich oddziałów grupy.

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
61/ 44 35 500