Lean Management w Phoenix Contact Wielkopolska

Lean Management

Jesteśmy organizacją na drodze do Ciągłego Doskonalenia

Poznaj narzędzia Lean Management wykorzystywane w Phoenix Contact Wielkopolska

Lean Management traktujemy jako istotny element naszej strategii, budujący przewagę konkurencyjną na rynku

Dzięki tzw. szczupłemu zarządzaniu, czyli organizacji pracy, która koncentruje się na eliminowaniu strat, chcemy aby nasza organizacja była coraz bardziej efektywna, a przez to spełniała oczekiwania klienta.

Ważny jest dla nas nie tylko cel jaki chcemy osiągnąć, ale również sama droga i sposób jej przejścia. To właśnie dlatego domek posiada 4 stopnie – są to zasady, którymi chcemy aby kierowali się wszyscy pracownicy na naszej drodze do doskonałości.

Zasady Ciągłego Doskonalenia

Praca zespołowa
 • Dziel się informacjami
 • Korzystaj z rad współpracowników
 • Kieruj się celem zespołu/działu/firmy
 • Wspieraj współpracowników
 • Wspieraj pomysły innych
 • Zgłaszaj uwagi
Idź i zobacz
 • Identyfikuj problemy
 • Pozyskuj informacje z różnych źródeł
 • Oddzielaj fakty od opinii
 • Wyciągaj logiczne wnioski
 • Wdrażaj rozwiązania
 • Oceniaj efekty rozwiązań
rzucanie wyzwań
 • Szukaj optymalizacji
 • Proponuj nowe rozwiązania
 • Podejmuj się nowych zadań
 • Szukaj alternatywnych rozwiązań
 • Mierz wysoko
standardowe procesy
 • Pracuj zgodnie ze standardami
 • Standaryzuj najlepsze praktyki
 • Reaguj na niezgodności
 • Informuj o ryzyku niedotrzymania terminu
 • Reorganizuj pracę
 • Uwzględniaj obecne standardy

System Ciągłego Doskonalenia oparty o zarządzanie w duchu lean management

PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.

061/ 44 35 500

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl