EduNet

EduNet - wypozażamy laboratoria na uczelniach

EduNet

International Education Network - wspólnie z uczelniami wielu krajów kształcimy inżynierów

EduNet (International Education Network) to międzynarodowa sieć uczelni założona przez Phoenix Contact w Blombergu w 2007 roku. Powstała, aby wspierać uczelnie i ich partnerów, a jej celem nadrzędnym jest wspólne reagowanie na zmieniające się globalne trendy w technice.
EduNet pomaga w transferze wiedzy pomiędzy zaangażowanymi w projekt uczelniami a Phoenix Contact poprzez uruchamianie wspólnych laboratoriów oraz ułatwianie i promowanie wymian studenckich i profesorskich.

Kraje, których uczelnie należą do sieci EduNet to: Austria, Białoruś, Belgia, Chiny, Finlandia, Niemcy, Węgry, Islandia, Irlandia, Litwa, Holandia, Hiszpania, Turcja a także Polska. W Polsce do sieci należy Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska, gdzie w 2012 roku zorganizowana została konferencja EduNet. Sieć EduNet zrzesza łącznie 48 członków w 20 krajach.

Phoenix Contact, jako rozpoznawalna na świecie firma w dziedzinie inżynierii elektrycznej i automatyce, w ramach inicjatywy EduNet prowadzi następujące działania:

  • szkolenia praktyczne dla wykładowców
  • wyposażenie uczelni w technologię automatyczną
  • promowanie wymiany wiedzy między uczelniami
  • promowanie wymian studenckich
  • organizacja corocznych konferencji i sympozjów
  • wspólne tworzenie i rozwój materiałów naukowych
  • rozwój rozpoznawalnych na świecie standardów technologii automatycznej
  • wsparcie partnerów
  • planowanie, informowanie i koordynowanie narodowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
061/ 44 35 500

EduNet

Dowiedz się więcej na temat programu EduNet

EduNet
EduNet