Pozyskiwanie wody

Pozyskiwanie wody

Zabezpieczenie dostaw

Monitoruj i reguluj procesy uzdatniania wody pitnej za pomocą rozwiązań firmy Phoenix Contact.

Powrót do Zaopatrzenie w wodę pitną

Kategoria

Istnieje wiele różnych możliwości pozyskiwania wody pitnej. W zależności od jakości wody gruntowej lub powierzchniowej konieczne są różne technologie oczyszczania do zaopatrzenia w wodę pitną. Wybór używanych technologii zależy również od wielkości systemu lub sieci. Phoenix Contact oferuje rozwiązania dla wszystkich metod pozyskiwania wody pitnej. Standardowe systemy i oprogramowanie wraz z nowoczesnymi interfejsami gwarantują bezpieczną zdalną komunikację do rozproszonych studni.

Korzyści

  • Elastyczność dzięki konwertowaniu protokołów zgodnych ze standardami zdalnego sterowania wg IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP na IEC 60870-5-101/-104 lub OPC UA
  • Prosta integracja rozproszonych stacji z siecią instalacji dzięki wstępnie zaprogramowanym blokom funkcyjnym
  • Ochrona zasobów dzięki odpowiedniemu sterowaniu systemem studni

Smart Water Management

Inteligentne sposoby komunikacji  

Efektywna eksploatacja systemów studni przez chmurę

Inteligentna i oszczędzająca zasoby eksploatacja systemów studni jest możliwa dzięki przejrzystości procesu w połączeniu z informacjami z otoczenia. Pompy studni są sterowane za pomocą bloków funkcyjnych, a dane z poszczególnych studni są przesyłane do chmury za pomocą protokołów komunikacyjnych. Wszystkie ważne wartości pomiarów i zużycia są przetwarzane i porównywane z danymi zewnętrznymi, np. prognozami pogody i cennikami energii elektrycznej. Na tej podstawie można określić zalecane działania w zakresie zarządzania systemem studni z maksymalną efektywnością. Efektem jest oszczędność energii i kosztów przy maksymalnej ochronie zasobów.

Zdalne sterowanie

Układ sterowania  

Przesyłane danych procesowych z wykorzystaniem standardowej komunikacji zdalnego sterowania

Szafy sterownicze realizują zadania związane ze sterowaniem i regulacją rozproszonych obszarów instalacji. Należy do nich kontrolowane włączanie urządzeń oraz rejestrowanie wartości pomiarowych. System przesyła ważne komunikaty do nadrzędnego układu sterowania za pośrednictwem popularnego protokołu zdalnego sterowania (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) oraz do personelu obsługi za pomocą wiadomości SMS.

Ekonomiczne konwertowanie protokołów

Połączone przesyłanie danych procesowych z różnych stacji zdalnego sterowania do sterowni za pomocą ustandaryzowanej zdalnej komunikacji. Komputery przemysłowe konwertują te dane na klasyczne protokoły zdalnego sterowania, np. IEC 60870-5-104 lub IEC 60870-5-101. Dodatkowo możliwa jest komunikacja na bazie aktualnych technologii, np. OPC UA. W ten sposób zapewniony jest podgląd wszystkich stacji zewnętrznych.

Topologia: Ekonomiczne konwertowanie protokołów

Konwertowanie protokołów standardów zdalnego sterowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410