Powrót do przegladu

Historia i rozwój

INTERBUS to system magistrali polowej rozpowszechniony na skalę międzynarodową. Przejmuje on dwa zadania z zakresu techniki automatyzacji. Z jednej strony INTERBUS transmituje dane pomiędzy PLC (sterownik z programowalną pamięcią), oprogramowaniem lub na przykład sterownikami robotów. Z drugiej strony system łączy urządzenia wykonawcze, czujniki, urządzenia obsługowe i napędy na obiektach.

Uznany standard

Logo INTERBUS  

Znormalizowany system magistrali polowej INTERBUS

Dla rozwiązań automatyzacji bliskich procesom ogromnie ważna jest szybka transmisja danych w czasie (< 5 ms) pomiędzy sterownikami i urządzeniami polowymi. INTERBUS transmituje równoodległe czasowo sygnały i gwarantuje wysokie bezpieczeństwo transmisji danych.

System INTERBUS to własny projekt firmy Phoenix Contact. Od roku 1987 jest on dostępny w technice automatyzacji. Ten otwarty system ugruntował swoją pozycję jako szeregowa transmisja danych w obszarze czujników/urządzeń wykonawczych.

INTERBUS to znormalizowany system magistrali polowej: spełnia on wymogi normy europejskiej EN 50254, normy międzynarodowej IEC 61158 i krajowej normy DIN 19258.

Chipy protokołu INTERBUS

Chipy protokołu INTERBUS  

Chipy protokołu INTERBUS

Chipy protokołu INTERBUS stanowią najważniejszy podzespół elektroniczny w obrębie systemu INTERBUS. W grupie podzespołów dołączanych INTERBUS i wśród modułów pełnią one funkcję łącznika.

W odpowiedzi na różnorodne wymagania dotyczące systemu INTERBUS firma Phoenix Contact zaprojektowała szereg własnych chipów protokołu:

  • rozwiązania dla grupy podzespołów dołączanych INTERBUS (chip protokołu Master),
  • rozwiązania dla modułów INTERBUS (chip protokołu Slave).

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Historia i rozwój

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410