Powrót do przegladu

Phoenix Contact w sprawie ochrony danych osobowych

1. Wprowadzenie i zakres zastosowania

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą, produktami oraz usługami i chcielibyśmy przekazać Państwu kilka ważnych informacji na temat przetwarzania przez nas danych.

Ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla przyszłości internetowych modeli biznesowych i rozwoju gospodarki internetowej. Za pomocą niniejszych informacji dotyczących ochrony danych chcielibyśmy podkreślić nasze zobowiązanie do ochrony Państwa prywatności.

Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Dla wyjaśnienia: „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, identyfikator użytkownika, adres IP, zdjęcia i nagrania wideo, dane dotyczące lokalizacji itp.

2. Administrator danych osobowych / inspektor ochrony danych

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych („administrator danych osobowych”), w tym o osobie kontaktowej do spraw ochrony danych lub, w stosownych przypadkach, o powołanym inspektorze ochrony danych („IOD”) tutaj (administrator danych osobowych jest zwany dalej jako „my”, „nam” lub „nasz”).

3. Kategorie danych / określenie celu

3.1. Przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych

Ze względów bezpieczeństwa i względów technicznych informacje przesyłane do nas z przeglądarki Państwa urządzenia są automatycznie przekazywane do naszych dzienników systemowych. Są to m.in. następujące informacje:

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Używany system operacyjny,
 • Adresy URL (strony internetowej) wyświetlane w naszych systemach,
 • Odsyłacz URL (strona, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową),
 • Nazwa hosta i pełny adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia uzyskującego dostęp do strony,
 • Data i godzina wyświetlenia,
 • Wyświetlona objętość danych i typy plików.

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł, ani nie przeprowadzamy na ich podstawie spersonalizowanych analiz statystycznych.

Przetwarzamy cały adres IP (tzn. bez maskowania IP) tylko w zakresie niezbędnym technicznie.

3.2. Rejestracja w naszym portalu internetowym

Nasze strony internetowe oferują usługi i funkcje wspierające administrowanie relacjami biznesowymi z Państwem, np. stałe przechowywanie list ulubionych i porównań produktów lub zamawianie i przeglądanie ofert, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Do celów rejestracji w naszym portalu internetowym wymagane są imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz kraj zamieszkania. Istnieje również możliwość podania dodatkowych danych osobowych (tytuł, firma, jeśli dotyczy: numer klienta Phoenix Contact, adres pocztowy, numer telefonu). Niektóre z tych danych są wymagane do korzystania z określonych usług na naszym portalu internetowym, takich jak składanie zamówień online, śledzenie zamówień, tworzenie indywidualnych cenników lub przetwarzanie zwrotów zamówień.

Cel przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z niektórych usług na naszej stronie internetowej, np. opracowywanie danych podstawowych, adresów dostawy i fakturowania, zapytania ofertowe, zamawianie produktów, śledzenie historii zamówień, tworzenie indywidualnych cenników i wygodna obsługa zwrotów.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie danych w celu przygotowania i realizacji zamówienia lub odpowiedniej transakcji.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do celów marketingowych, bezpieczeństwa informatycznego i względów administracyjnych w zakresie możliwości prawnych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 • Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres, adres(y) e-mail, numer telefonu itp.)
 • Firma
 • Dane statystyczne dotyczące zamówień
 • Dane z dziennika systemowego

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzenie przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych

Państwa dane wprowadzone podczas rejestracji będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie.

W zależności od wybranego przez Państwa rodzaju kontaktu, Państwa wniosek o usunięcie danych zostanie potwierdzony przez odpowiednią osobę kontaktową w celu weryfikacji Państwa tożsamości. 

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Bez podania danych korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej lub naszego portalu internetowego (np. w celu uzyskania wiążącej oferty) nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.3. Newsletter

Mają Państwo możliwość zapisania się do naszego newslettera. Do rejestracji do naszego newslettera potrzebny jest ważny adres e-mail. Opcjonalnie można również podać inne dodatkowe dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, firma, adres pocztowy). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z linkiem, który należy potwierdzić („Double Opt-in”, czyli podwójne wyrażenie zgody). Link ten służy do weryfikacji podanego adresu e-mail oraz potwierdzenia, że to nie osoba trzeba zamówiła newsletter, posługując się Państwa adresem e-mail.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, korzystając z przycisku rezygnacji z subskrypcji dostępnych w naszych newsletterach. Alternatywnie można również wysłać e-mail do wskazanej przez nas osoby do kontaktu z informacją o rezygnacji z newslettera.

Ponadto w przypadku subskrypcji newslettera można również utworzyć na naszych stronach internetowych profil użytkownika. Pozwala nam to na analizowanie działań dotyczących newslettera (rejestracja strumienia kliknięć, data i godzina, częstotliwość i tematy, które zostały kliknięte podczas otwarcia wiadomości e-mail) a następnie dostarczanie informacji lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań. Zgodę na utworzenie profilu użytkownika można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail do wskazanej przez nas osoby do kontaktu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Wysyłanie e-maili reklamowych.
Treść e-maila reklamowego odnosząca się do zainteresowań (profil użytkownika).

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(Zgoda na otrzymywanie newslettera)

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(Opcjonalna zgoda na utworzenie profilu użytkownika w odniesieniu do adresu e-mail)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celu otrzymywania newslettera

 • Adres e-mail

Dane dziennika systemowego generowane podczas rejestracji i wysyłania newslettera, np. adres IP, data/godzina.

 

Opcjonalne (informacje dobrowolne):

 • Tytuł, imię i nazwisko
 • Firma, adres

Dla profilu użytkowania

 • Adres e-mail
 • Kiedy i jak często były otwierane określone maile (data/godzina)
 • Kiedy i jak często został kliknięty określony link w newsletterze (data/godzina)

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą (odbiorcy newslettera).

Odbiorcy danych (kategorie)

W ramach administracji systemu newslettera pracownicy firm należących do grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych.

Usługodawcy, którzy wspierają nas w administrowaniu i realizacji wysyłki newslettera, mają w razie potrzeby dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzenie przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Podczas wysyłki newslettera przez publiczny Internet nie można wykluczyć przekierowania przez serwery w innych krajach. Ani Phoenix Contact, ani nasz dostawca usług nie mają żadnego wpływu na routing. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych

W celu wysłania newslettera Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo otrzymywać newsletter lub jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

(Maks. 3 lata od ostatniego kontaktu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł stosunek handlowy).

W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera, dane zostaną usunięte po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przedawnienia

(Maks. 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rezygnacji).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Aby otrzymali Państwo nasz newsletter, potrzebny jest Państwa adres e-mail. Bez adresu e-mail nie mamy możliwości wysłania newslettera.

Bez zgody na utworzenie profilu użytkownika nie będziemy mogli wysyłać Państwu newslettera dostosowanego do Państwa potrzeb.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie (zgodnie z art. 22 RODO) na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.4. Nawiązanie kontaktu

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie lub prośbę o kontakt (np. dzwoniąc do naszego biura lub wysyłając faks, e-mail lub korzystając z jednego z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych), udostępnione w ten sposób dane będą przez nas przetwarzane.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazane nam w ramach ogólnego nawiązania kontaktu, np. dzwoniąc lub wysyłając faks do naszej siedziby, wysyłając e-mail na nasze adresy e-mail info@ lub korzystając z różnych formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, zostaną przez nas wykorzystane do przetworzenia Państwa zapytania.
Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do opracowania zapytania.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od metody kontaktu lub formularza kontaktowego wymagane lub opcjonalne podanie danych:

 • Imię i nazwisko, firma
 • Adres, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, telefon, faks
 • W zależności od kontekstu dodatkowe pola w celu wprowadzania zapytania lub dowolnego tekstu
 • Dane dziennika systemowego, które są gromadzone podczas rozmowy telefonicznej, wysłania faksu lub e-maila albo wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej, takie jak np. adres IP, data/godzina.

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W razie potrzeby inne spółki grupy Phoenix Contact, jeśli jest to konieczne do opracowania zapytania.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Nie jest planowane przekazywanie danych do krajów trzecich, chyba że jest to konieczne do opracowania zapytania.

Jeżeli zapytanie pochodzi z kraju trzeciego, zostanie ono przekazane do lokalnej spółki Phoenix Contact. W takim wypadku przekazanie danych do tego kraju będzie konieczne w celu opracowania zapytania.

W celu ochrony danych w obrębie spółek Grupy Phoenix Contact istnieje międzynarodowa umowa ramowa dotycząca ochrony danych osobowych Phoenix Contact oparta na standardowych klauzulach umownych UE, którą zaakceptowały wszystkie właściwe spółki Phoenix Contact na całym świecie.

Okres przechowywania danych

W zależności od treści zapytania w przypadku Państwa danych mogą obowiązywać różne okresy przechowywania. W indywidualnych przypadkach okres przedawnienia może wynosić 10 lat, pod warunkiem, że Państwa zapytanie jest istotne z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Wprowadzone na stronie internetowej dane z formularza zostaną automatycznie usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Państwa dane są nam potrzebne do opracowania zapytania. 
Bez Państwa danych opracowanie nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.5. Rejestracja na seminaria lub wydarzenia

Państwa dane osobowe przetwarzamy podczas rejestracji na seminarium lub wydarzenie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe udostępniane nam podczas rejestracji na seminarium lub wydarzenie są wykorzystywane do realizacji seminarium lub wydarzenia, na które się Państwo rejestrują.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do udziału w seminarium/wydarzeniu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od seminarium/wydarzenia wymagane jest podanie i przetwarzanie następujących danych:

 • Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, telefon, faks, itp.
 • Firma, adres
 • Inny adres rozliczeniowy
 • Seminarium/wydarzenie zarezerwowane z odpowiednimi danymi, takimi jak data, godzina, miejsce wydarzenia
 • Komentarze/ tekst dowolny
 • Dane dziennika systemowego generowane podczas przetwarzania Państwa danych w naszych systemach informatycznych, takie jak adres IP, data/godzina.

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W zależności od zarezerwowanego seminarium Państwa dane zostaną przekazane usługodawcom (podmiotom przetwarzających), którym zleciliśmy przeprowadzenie seminarium/wydarzenia oraz utrzymywanie zastosowanych systemów informatycznych. Tacy usługodawcy nie mogą jednak wykorzystywać Państwa danych do własnych celów.

Ponadto może być konieczne przekazanie danych do hotelu, w którym odbywa się seminarium/wydarzenie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich, jeżeli nie jest to konieczne do przeprowadzenia seminarium/wydarzenia.

Okres przechowywania danych

Dane dotyczące rejestracji na seminarium zostaną usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Dokumenty podatkowe, takie jak faktury itp. są usuwane po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przechowywania (maks. 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Państwa dane są potrzebne do udziału w seminarium/wydarzeniu.

Bez podania danych uczestnictwo nie jest możliwe. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.6. Zarządzanie wydarzeniami (eUNIQUE/VENTARI)

Państwa dane osobowe przetwarzamy podczas rejestracji na wydarzenie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizacja (planowanie, przygotowanie, organizacja, działania następcze) wydarzeń.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do udziału w wydarzeniu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane podstawowe:
Imię i nazwisko, płeć, oficjalny adres, oficjalne dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), w razie potrzeby dodatkowe dane osobowe (w zależności od wydarzenia), takie jak adres prywatny, data urodzenia.

Dodatkowo dla pracowników: cechy przyporządkowania organizacyjnego pracowników (klucz organizacji, centrum kosztów i numer referencyjny), np. do tworzenia rozliczeń wydatków.

Dane dotyczące wydarzenia:
Lokalizacja i termin wydarzenia, przypisane hotele, opcje podróży do rezerwowania zasobów.

W razie potrzeby specjalne dane wymagane dla określonego wydarzenia, takie jak np. daty podróży, rozmiar odzieży, specjalne preferencje żywieniowe, numer paszportu (w przypadku wniosków wizowych) itp.

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W razie potrzeby dostawcy usług/ podmioty przetwarzające w ramach zarządzania wydarzeniami i konserwacji stosowanych systemów informatycznych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Państwa dane, takie jak np. wyciągi z danych, a w zależności od wydarzenia: hotele, usługi wizowe, usługi transportowe, agencje zajmujące się organizacją imprez, inni dostawcy usług itp., zostaną przekazane do państwa trzeciego tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji wydarzenia.

Okres przechowywania danych

Dane zbiorcze pracowników i porównywalnych grup osób (np. przedstawicieli handlowych) Grupy Phoenix Contact, jak również byłych pracowników, którzy po zakończeniu stosunku pracy przeszli na emeryturę:

Dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o pracę; dane osobowe pracowników, którzy odeszli z firmy, będą przechowywane zgodnie okresem przechowywania przewidzianym przez obowiązujące prawo.

- Maks. 15 miesięcy od ostatniego przypisania do wydarzenia

Dane podstawowe uczestników zewnętrznych:

(Nienależące do grupy Phoenix Contact) są przechowywane tylko dla określonych zdarzeń i usuwane po zakończeniu wydarzenia lub działań następczych po wydarzeniu.

- 6 miesięcy.

Dane dotyczące wydarzenia:

Usunięcie danych po zakończeniu wydarzenia lub działań następczych po wydarzeniu.

- 6 miesięcy.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu w firmie Phoenix Contact.
Bez tych danych uczestnictwo nie jest możliwe. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.7. Korzystanie z PROFICLOUD

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzana podczas rejestracji w PROFICLOUD.

Cel przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z PROFICLOUD oraz oferowanych tam usług, jak również ze PLCnext Community.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do korzystania z PROFICLOUD i związanych z nim usług.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • Dowolna nazwa użytkownika
 • Adres e-mail
 • Dane z dziennika systemowego (np. adres IP)

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. W innych wypadkach Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzenie przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych

Państwa dane wprowadzone podczas rejestracji będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa jako użytkownika wniosku o ich usunięcie. Konto użytkownika można usunąć w każdej chwili, klikając przycisk „Usuń”. Jeśli usuną Państwo swoje konto użytkownika, adres e-mail zostanie usunięty i pozostanie tylko nazwa użytkownika w celu zapewnienia identyfikowalności na koncie klienta. Ponadto zachowywane są wpisy umieszczone w społeczności, aby nie stracić kontekstu dyskusji.

Dane dziennika systemowego są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach. 

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Bez podania swoich danych korzystanie z PROFICLOUD oraz społeczności nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.8. Korzystanie z naszej bazy wiedzy (Empolis)

Państwa dane osobowe przetwarzamy, jeśli korzystają Państwo z naszej bazy wiedzy (Empolis). Przypisanie tych danych do danego użytkownika lub jego identyfikacja nie są możliwe. Do Państwa osoby nie można również przypisać udzielonych przez Państwa komentarzy dotyczących naszych dokumentów.

Cel przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z bazy wiedzy wraz z oferowanymi tam usługami.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do korzystania z bazy wiedzy

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane z dziennika systemowego (np. adres IP)

Anonimowe (nie ma możliwości osobistego odniesienia):

Zapytania zawierające wprowadzone słowa kluczowe i filtry wyszukiwania, wywołania i schematy drzew decyzyjnych wraz z udzielonymi odpowiedziami i wybranymi rozwiązaniami, pobieranie lub wyświetlanie dokumentów.

Odbiorcy danych (kategorie)

Od osoby, której dane dotyczą

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. W innych wypadkach Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzenie przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych

Dane z dziennika systemowego, które umożliwiłyby odniesienie do danej osoby i które nie są wymagane dla wewnętrznych celów rozliczeniowych firmy Phoenix Contact, są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach.

Dane rozliczeniowe, takie jak faktury itp. są usuwane po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przechowywania (maks. 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Bez przetwarzania Państwa danych, w szczególności Państwa adresu IP, korzystanie z bazy wiedzy nie jest możliwe. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.9. Udział w ankietach

Państwa dane osobowe udostępniane nam przez Państwa podczas uczestnictwa w ankiecie, są przetwarzane.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe udostępniane nam przez Państwa podczas uczestnictwa w ankiecie, są wykorzystywane do przeprowadzenia ankiety.

W tym kontekście wysyłanie spersonalizowanych linków do ankiet służy jedynie do wysłania indywidualnego e-maila przypominającego.

Wyniki ankiety wykorzystujemy do doskonalenia naszych usług i optymalizacji oferty.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do udziału w ankiecie)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od ankiety następujące wpisy i zapisane dane są obowiązkowe lub opcjonalne:

Imię i nazwisko

 • Adres e-mail
 • Adres pocztowy
 • Kraj
 • Odpowiedzi udzielone w ankiecie
 • W zależności od kontekstu w razie potrzeby dodatkowe pola do określenia zapytania lub wprowadzenia dowolnego tekstu.
 • Dane dziennika generowane podczas wypełniania ankiety, takie jak adres IP, data/godzina wypełnienia, agent użytkownika przeglądarki internetowej, typ urządzenia.

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W razie potrzeby inne firmy Grupy Phoenix Contact w celu przeprowadzenia ankiety.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

System ankietowania jest stosowany w naszej spółce zależnej w USA.

W celu ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszą spółką zależną umowę ramową o ochronie danych, która bazuje na standardowych klauzulach umownych UE.

Okres przechowywania danych

Wprowadzone przez Państwa dane dotyczące ankiety zostaną usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Państwa dane są potrzebne do udziału w ankiecie oraz następnej analizy jej wyników.
Bez Państwa danych udział w ankiecie nie jest możliwy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.10. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem wymaga przetwarzania danych osobowych naszego klienta, jeśli jest on osobą fizyczną i/lub ewentualną wskazaną osobą kontaktową.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane dotyczące zainteresowanych stron/ klientów/ osób do kontaktu w celu zainicjowania, uzasadnienia i realizacji prawnie wiążących transakcji.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do zainicjowania transakcji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w odniesieniu do innych danych dotyczących klientów/ osoby do kontaktu klienta

Prawnie uzasadnione interesy realizowane w celu przetwarzania danych
(przez administratora danych lub osobę trzecią)

Prawnie uzasadnione interesy: patrz cel przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą, są respektowane w taki sposób, że w systemie CRM przetwarzane są tylko oficjalne dane kontaktowe związane z działalnością oraz inne informacje związane z działalnością. Prywatne dane nie są gromadzone, przechowywane ani przetwarzane.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imię, nazwisko, tytuł, adresy służbowe, dodatkowy adres, dane kontaktowe firmy (numer telefonu, numer faksu, adres e-mail), tytuł, dział i funkcja w firmie.

Dowolny tekst, raporty kontaktów, historia kontaktów.

Charakterystyka marketingowa (np. udział w wydarzeniach, profil komunikacyjny itp.).

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą na podstawie zapytań, zamówień, kontaktów handlowych z osobą do kontaktu (spotkania na targach, u klienta, itp.), rejestracji na stronie internetowej. 

Odbiorcy danych (kategorie)

Dostawca usług hostingowych wykorzystywanego systemu CRM.

Obszary usług spółki dominującej w zakresie przetwarzania transakcji handlowych.

Firmy świadczące usługi kontraktowe w naszym imieniu i dla określonych celów.

Zaangażowani przez nas usługodawcy przetwarzają dane, do których mogą mieć dostęp, wyłącznie dla naszych celów, a nie dla swoich własnych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Nie przekazujemy Państwa danych do krajów trzecich.

Okres przechowywania danych

Regularna aktualizacja danych przez pracowników sprzedaży.

Klient/ osoba do kontaktu: natychmiastowe sporządzenie notatki archiwizacyjnej po rozwiązaniu firmy lub opuszczeniu firmy przez osobę do kontaktu.

Usuwanie ma miejsce w nieregularnych odstępach czasu po upływie ustawowego okresu przechowywania (w stosownych przypadkach).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do zainicjowania stosunku umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.11. Zapytanie ofertowe / realizacja zlecenia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku zapytań ofertowych, realizacji zamówień, zamówień próbnych, realizacji licencji lub konfiguracji.

Cel przetwarzania danych osobowych

Wypełnienie stosunku umownego z klientem w zakresie dostawy towarów i usług oraz realizacji transportu/ zwrotów/ reklamacji/ zarządzania eskalacją i transakcji płatniczych.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do realizacji lub zainicjowania umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes)

Jeśli chodzi o prawnie uzasadnione interesy, patrz „cel przetwarzania” powyżej. Klientami Phoenix Contact są wyłącznie osoby prawne lub osoby biorące udział w transakcjach biznesowych, o których informacje są zbierane lub analizowane w ramach firmy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imię i nazwisko, adres (klient, adres dostawy, adres rozliczeniowy), dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail), dane bankowe

Wyniki kontroli wykazu sankcji

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W razie potrzeby, obszary usług spółki dominującej w celu realizacji umowy.

Podwykonawcy potrzebni w indywidualnych przypadkach do obsługi transakcji biznesowych, jak np. dostawcy usług transportowych, władze itp.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (maksymalnie 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne lub wymagane przez prawo do realizacji stosunku umownego.

Bez tych danych nie możemy przetwarzać żadnych transakcji biznesowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.12. Zarządzanie dostawcami / realizacja zamówień

Przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępniane nam podczas rejestracji w portalu dostawczym lub w ramach realizacji zamówień.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania na materiały, inwestycje i usługi pozyskane z zewnątrz.

Wybór optymalnych źródeł zaopatrzenia, zmniejszenie ryzyka związanego z zaopatrzeniem, zapewnienie jakości, zmniejszenie ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań (dostawca, towary).

Zapewnienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do realizacji lub zainicjowania transakcji handlowej)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes)

Prawne uzasadnione interesy administratora i uwzględnienie praw osobistych osób, których dane dotyczą:
Jeśli chodzi o prawnie uzasadnione interesy, patrz „cel przetwarzania” powyżej.

Dostawcami Phoenix Contact są wyłącznie osoby prawne lub osoby biorące udział w transakcjach biznesowych, o których gromadzone są informacje lub które są oceniane w ramach przedsiębiorstwa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imię i nazwisko, tytuł, adres służbowe, dodatkowe adresy, dane kontaktowe firmy (numer telefonu, numer faksu, adres e-mail), zwrot grzecznościowy, dział i funkcja w firmie, dane bankowe, dane kontrolne, numer VAT UE.

Wynik oceny:
1) Osiągnięte wyniki:
Rating kredytowy / indeks ryzyka, wskaźnik inwestycji w oparciu o różne dane podstawowe, sprawozdanie z audytu.
2) Różne własne wskaźniki, takie jak:
Klasyfikacja ABC, profil dostawcy, numer oceny; tekst dowolny (raport dot. ryzyka).

Dane systemowe z ERP (dla zamówień, wejścia towarów, danych jakościowych).

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Od agencji informacji kredytowych

Informacje zebrane z naszych własnych baz danych.

Odbiorcy danych (kategorie)

Spółki Grupy Phoenix Contact.

Firmy świadczące uzgodnione umownie usługi kontraktowe w naszym imieniu i dla określonych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

W ramach wewnętrznego, międzyzakładowego systemu zarządzania dostawcami, w razie potrzeby dane dostawców są również udostępniane spółkom Phoenix Contact na całym świecie.

W celu ochrony danych istnieje międzynarodowa umowa ramowa Phoenix Contact dotycząca ochrony danych osobowych oparta na standardowych klauzulach umownych UE, do której przystąpiły wszystkie właściwe spółki Phoenix Contact na całym świecie.

Okres przechowywania danych

Dane podstawowe dostawcy są przechowywane w systemie tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny lub nie można go wykluczyć w przyszłości.

Ponadto dane te zostają natychmiast zmienione lub zablokowane/usunięte, jeśli dostawca/ osoba do kontaktu jako osoba fizyczna tego zażąda lub jeśli odpowiedzialny kupujący odkryje, że dane są nieprawidłowe.

(W każdym przypadku z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania)

Dokumenty zakupu są usuwane po upływie okresu przechowywania przewidzianego przez obowiązujące prawo (maks. 10 lat) oraz po zakończeniu kontroli podatkowej.

W celu długoterminowego rozwoju dostawców oraz jako dowód jakości podczas audytów klienta nasze własne raporty z audytów dotyczące jakości są przechowywane przez okres do 10 lat.

W celu oceny średnioterminowego rozwoju dostawcy informacje o wiarygodności kredytowej są przechowywane przez 6 lat.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do zarządzania dostawcą lub obsługi transakcji handlowych.

Bez tych danych nie możemy nawiązać relacji biznesowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.13. Dane w podaniach aplikacyjnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z podaniem i/lub rejestracją na Portalu Aplikacyjnym.

Cel przetwarzania danych osobowych

Wybór i rekrutacja odpowiednich kandydatów

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z prawem krajowym
(Zawarcie stosunku pracy)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imię i nazwisko, tytuł, adres, dane kontaktowe, data urodzenia, obywatelstwo

Życiorys, świadectwa, kwalifikacje, zdjęcie (opcjonalnie), dane wprowadzenia w ramach opcjonalnego testu rekrutacyjny

W razie potrzeby (krótka) ocena kandydata przez pracowników Phoenix Contact; dane protokołu

W przypadku wykorzystania wideorozmowy kwalifikacyjnej: dane wideo kandydata

Źródło danych (pochodzenie)

Szczegóły aplikacji
Od osoby, której dane dotyczą

Szczegóły oceny:
Agencja rekrutacyjna, rekruter, dyrektor działu, (specjalista) szkoleniowiec

W ramach selekcji praktykantów:
Wyznaczony praktykant handlowy

Odbiorcy danych (kategorie)

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę w trakcie procesu rekrutacyjnego, dokumenty aplikacyjne mogą zostać przekazane innym spółkom Grupy Phoenix Contact.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, chyba że podanie zostało złożone w państwie trzecim lub wyrazili Państwo na to zgodę.

Okres przechowywania danych

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (dla praktykantów/ studentów/ stażystów: po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w danym roku rekrutacji) dane zostaną usunięte po 6 miesiącach.

 

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie danych, mogą być przechowywane przez okres do 12 miesięcy.

Najpóźniej 3 miesiące po wycofaniu się kandydata lub zakończeniu procedury rekrutacyjnej na określone stanowisko nagranie wideo kandydata jest usuwane ręcznie przez odpowiedzialnego rekrutera lub automatycznie przez usługodawcę.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Bez tych danych nie możemy uwzględnić Państwa w procesie rekrutacyjnym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.14. Korzystanie z naszych blogów

Przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione nam podczas korzystania z bloga Phoenix Contact.

Cel przetwarzania danych osobowych

Aktywne korzystanie z bloga Phoenix Contact.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do aktywnego korzystania z bloga i komentowania istniejących postów. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 • Imię i nazwisko adres e-mail (w przypadku korzystania z funkcji komentarza)
 • Pliki dziennika systemowego (np. adres IP)

Źródło danych (pochodzenie)

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie)

W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. W innych wypadkach Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa o powierzenie przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane. ale ponieważ jest to blog internetowy, Państwa komentarze są oczywiście widoczne na całym świecie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane, przekazywane nam w ramach funkcji komentarza, będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o usunięcie.

Podczas usunięcia danych osobowych komentarze są jednak zachowywane, aby nie stracić kontekstu dyskusji.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych

Bez udostępnienia danych korzystanie z funkcji komentarza na blogu nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

4. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu. Używamy plików cookie, aby nasze strony były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Zapewniają one np. techniczną realizację sesji użytkownika w naszym katalogu online. Jednocześnie pliki cookie dostarczają nam informacji, które pozwalają nam zoptymalizować nasze strony internetowe pod kątem potrzeb naszych odwiedzających.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Niektóre pliki cookie są jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu.

Wszystkie pliki cookie na naszych stronach internetowych zawierają informacje czysto techniczne w formie spseudonimizowanej lub anonimowej i nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy przejść do Zarządzanie plikami cookie lub kliknąć „Zarządzaj plikami cookie” w informacji o plikach cookie, która pojawia się na ekranie przy pierwszym otwarciu naszej strony. Można również zarządzać ogólnymi ustawieniami plików cookie w ustawieniach przeglądarki, np. wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie”. Należy jednak pamiętać, że zakres funkcji naszej oferty internetowej może zostać poważnie ograniczony, jeśli wykorzystanie plików cookie zostanie ograniczone. Niektóre funkcje mogą wtedy nie być już dostępne. Może to mieć miejsce również podczas odwiedzania naszej strony internetowej w tak zwanym „trybie prywatnym” swojej przeglądarki.

My nie przechowujemy samodzielnie żadnych informacji w obszarze LSO (Local Shared Objects) na Państwa komputerze, nie używamy tzw. plików „flash cookies”. Jednak inne usługi, do których możemy zamieszczać łącza, takie jak YouTube, mogą korzystać z tej funkcji do własnych celów.

5. Media społecznościowe / sieci społecznościowe / usługi w chmurze / łącza zewnętrzne

Na naszych stronach internetowych nie używamy automatycznie aktywowanych wtyczek (np. iFrame) serwisów społecznościowych. Nasze przyciski do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, Instagram itp. to czyste łącza, które odnoszą się do odpowiednich stron dostawcy lub aktywują pożądaną usługę w chmurze. Kliknięcie łączy powoduje przekierowanie na strony danego portalu społecznościowego lub aktywowanie konkretnej usługi w chmurze. Należy pamiętać, że odpowiednie polityki prywatności dostawcy mają zastosowanie, gdy tylko znajdą się Państwo na stronach portali społecznościowych lub w usługach w chmurze.

Ponadto, posiadamy również kilka profili w tych serwisach społecznościowych i na platformach, aby promować naszą działalność, informować aktywne tam zainteresowane strony/ użytkowników o naszych produktach i usługach oraz komunikować się z nimi. Niektóre z tych platform przetwarzają dane od użytkowników spoza Unii Europejskiej (UE), w tym w krajach, w których nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Państwa dane osobowe są często wykorzystywane do własnych celów platformy, np. do badań rynkowych i celów reklamowych lub do analizy zachowań użytkowników w celu stworzenia profili użytkowników. W tym celu zazwyczaj zapisywane na urządzeniach użytkowników pliki cookie tych platform.

Chociaż nie mamy dostępu do danych profilu przetwarzanych przez platformy, możemy być współodpowiedzialni za przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie prostego informowania i komunikowania się z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze wskazaną przez nas osobę do kontaktu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów (opt-out) znajdują się w następujących powiązanych informacjach na platformach mediów społecznościowych:

Facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
na podstawie porozumienia o wspólnym przetwarzaniu danych zgodnie z art. 26 RODO.
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ (point VI.)

YouTube / Google (Maps) / reCAPTCHA
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, États-Unis
reprezentowany przez: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Polityka prywatności: www.google.com/privacy
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Vimeo
Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, États-Unis
Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy
Opt-out: https://vimeo.com/privacy#your_privacy_choices

Twitter
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Polityka prywatności: www.twitter.com/privacy
Opt-out: https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/advertising

XING
XING SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Deutschland
Polityka prywatności: www.xing.com/privacy
Opt-out: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

walls.io
Social Software Development GmbH, Andreasgasse 6, Top 1, 1070 Wien, Austria
Polityka prywatności: https://walls.io/privacy
Opt-out: https://walls.io/privacy

6. Analizy sieciowe

Na naszych stronach internetowych używamy różnych narzędzi do spseudonimizowanych lub anonimowych analiz sieci oraz do pomiaru sukcesu naszych działań marketingowych. Poniższe objaśnienia pokazują, jakich narzędzi używamy i w jakim stopniu. Nie używamy jednak wszystkich narzędzi na wszystkich stronach internetowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Analiza sieci i reklama online (remarketing), czyli szczegółowa analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszych usług online i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes administratora)

Prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych przez administratora oraz ocenia ich wagi pod względem interesów i praw użytkowników

Analiza i ocena statystyczna korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacja obsługi użytkownika i ekonomicznego funkcjonowania naszych usług online, udostępnianie ofert i treści, które są jak najbardziej istotne i interesujące.

Dokonaliśmy dokładnego wyważenia między prawnie uzasadnionymi interesami a interesami użytkownika oraz jego podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika. Korzystając z usług lub narzędzi Google osób trzecich, dysponujemy nie mniej restrykcyjnymi, ale równie odpowiednimi środkami do realizacji naszych interesów, czy to ze względu na międzynarodową dystrybucję takich narzędzi, czy też ze względu na ich standardowe interfejsy do innych systemów oprogramowania, z których korzystamy. Dane są przetwarzane przy użyciu spseudonimu; uzyskane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. W Państwa interesie wdrożyliśmy oferty zewnętrznych dostawców w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne dla ochrony danych (np. poprzez skrócenie adresu IP, skrócenie standardowego okresu przechowywania danych itp.).

Ponadto istnieją różne opcje dezaktywacji i zapobiegania śledzeniu (opt-out), dzięki którym użytkownik może w każdej chwili z łatwością skorzystać z prawa do sprzeciwu w ramach RODO. Tam, gdzie jest to technicznie wykonalne i wspierane przez dostawców usług, przestrzegane są również ustawienia „Nie śledź” naszych użytkowników.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej i naszych usług online
(Na przykład: które strony są wywoływane w jakiej kolejności; które oferty zostaną kliknięte...).

Źródło danych (pochodzenie)

Przez osobę, której dane dotyczą (przy korzystaniu ze strony internetowej).

Odbiorcy danych (kategorie)

W ramach administracji strony internetowej pracownicy spółek należących do grupy Phoenix Contact GmbH & Co. KG mogą mieć dostęp do danych.

Dostawcy usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu i wykonywaniu analiz internetowych i reklamy online, jak również zewnętrzni dostawcy narzędzi analitycznych i śledzących, mogą mieć dostęp do Państwa informacji. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy określonych umów o powierzeniu przetwarzania do wykorzystywania tych danych wyłącznie do naszych celów, a nie do własnych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych

W ramach naszych usług dane mogą być przekazywane anonimowo lub w sposób spseudonimizowany na serwery w USA i tam przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami UE. Jednakże nasi usługodawcy podpisali standardowe klauzule umowne UE, a zatem podlegają porównywalnemu poziomowi ochrony, co zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych.

Okres przechowywania danych

Dane gromadzone i przetwarzane do celów analizy stron internetowych są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem (maks. 13 miesięcy) przed ich usunięciem lub anonimizacją.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani spersonalizowane profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca. Dane gromadzone w sposób spseudonimizowany nie są przypisane do żadnej osoby.

wiredminds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię liczenia pikseli firmy wiredminds GmbH do analizy zachowań użytkowników. Do tego celu stosowane są ciasteczka i znaczniki pikselowe („counting pixel technology”). Znaczniki pikselowe to małe, niewidoczne znaki zawarte na stronie internetowej. Gromadząc i analizując dane, możemy zaprezentować zachowanie osób odwiedzających nasze strony internetowe. Prezentacja odnosi się w szczególności do preferowanych obszarów zainteresowania naszych użytkowników poprzez korzystanie z odpowiednich stron internetowych oraz do pochodzenia geograficznego odwiedzających.

Uzyskane w ten sposób dane są dla nas dostępne w formie przetworzonej i nie są przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Phoenix Contact. Podobnie, dane te nigdy nie zostaną wykorzystane do innych celów, ani odsprzedane. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez jej odrębnej zgody i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi o właścicielu spseudonimu. Jeśli w procesie tym zbierane są adresy IP, są one anonimizowane natychmiast po zebraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego.

Jeśli chcieliby Państwo sprzeciwić się dokonywaniu analizy spseudonimizowanych danych na temat wizyty, proszę kliknąć tutaj. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie na Państwa urządzeniu pliku cookie, który zapobiega gromadzeniu Państwa spseudonimowych danych użytkowania. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki lub użycia innej przeglądarki podczas kolejnej wizyty, należy ponownie kliknąć łącze.

Matomo

Na niektórych z naszych stron internetowych Państwa działania są oceniane przez oprogramowanie śledzące Matomo (matomo.org). Adres IP jest tu zapisywany anonimowo, tzn. przynajmniej trzy ostatnie cyfry adresu IP są ustawione na 0. Oznacza to, że zebrane dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby.

Oprogramowanie śledzące służy jedynie do dostosowywania strony internetowej do aktualnych warunków technicznych oraz do optymalizacji oferty internetowej dla użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane są nam udostępniane wyłącznie w formie opracowanej i nie są przekazywane osobom trzecim. Podobnie, dane te nigdy nie zostaną wykorzystane do innych celów, ani odsprzedane. Oprogramowanie śledzące działa wyłącznie w Niemczech na własnych serwerach Grupy Phoenix Contact. Dane statystyczne i wszelkie dane osobowe (np. poprzez formularz rejestracyjny lub kontaktowy) są przetwarzane oddzielnie. W żadnym momencie nie dokonuje się powiązania między danymi osobowymi a danymi statystycznymi.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z opisaną powyżej oceną danych dotyczących Państwa wizyty, prosimy o usunięcie zaznaczenia z pola wyboru w menu danej strony internetowej, aby sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie na Państwa urządzeniu pliku cookie, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki lub użycia innej przeglądarki podczas kolejnej wizyty, należy ponownie kliknąć łącze.

Google Analytics

Używamy Google Analytics, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) do analizy stron internetowych i pomiaru zasięgu. Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Z Google Analytics korzystamy jednak wyłącznie z aktywną anonimizacją IP (tzw. maskowanie IP). Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w razie awarii technicznych w Europie, pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Zgodnie z naszą wiedzą, adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi użytkownika z Google.

Google wykorzystuje przekazywane nam dane w naszym imieniu i na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności w ramach naszej oferty internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony. Za pomocą tych wyników analizy możemy na przykład zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej i preferencje użytkowników oraz wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę do dalszego doskonalenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej ukierunkowaną i interesującą dla Państwa jako użytkowników.

Związane z tym przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie analizy i oceny statystycznej korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji naszej oferty online oraz dostarczania ofert i treści, które są w miarę możliwości zgodne z naszymi interesami. Dokładnie zestawiliśmy te prawnie uzasadnione interesy z Państwa interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika i doszliśmy do wniosku, że zgoda nie jest wymagana, natomiast przetwarzanie danych jest dopuszczalne w ramach naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Decydującym czynnikiem dla korzystania z Google Analytics jest fakt, że nie istnieje żadne narzędzie do analizy stron internetowych, które byłoby równie odpowiednie dla naszych konkretnych celów. Google Analytics jest nie tylko najpowszechniej stosowaną aplikacją w skali międzynarodowej i dlatego szczególnie dobrze sprawdza się na stronach internetowych międzynarodowych grup firm. Ze względu na swoje szerokie zastosowanie, Google Analytics – w przeciwieństwie do innych narzędzi analityki internetowej – posiada również standardowe interfejsy do innych systemów oprogramowania, z których korzystamy. Ponadto w Państwa interesie wdrożyliśmy usługę w sposób jak najbardziej przyjazny dla ochrony danych (oprócz maskowania IP, na przykład poprzez rezygnację z przetwarzania identyfikatora użytkownika do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, poprzez skrócenie standardowego okresu przechowywania itp.).

Akceptacja cookies podczas korzystania z naszej strony internetowej nie jest obowiązkowa; jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, można wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki lub w ustawieniach cookiebot (proszę kliknąć tutaj). Zapisane pliki cookie można również w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Jeśli jednak w ogóle nie zaakceptują Państwo żadnych plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych. Ponadto można wyłączyć korzystanie z plików cookie Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki, jeśli nie chcą Państwo korzystać z analizy stron internetowych. Dodatki można pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Za pomocą dodatku do przeglądarki do dezaktywowania Google Analytics można zapobiec wykorzystaniu Państwa danych przez Google Analytics. Jeśli chcą Państwo dezaktywować Google Analytics, należy pobrać i zainstalować dodatek dla swojej przeglądarki internetowej. Dodatek do dezaktywacji Google Analytics jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. Aby dodatek działał, musi zostać poprawnie załadowany i uruchomiony w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dezaktywować Google Analytics i jak poprawnie zainstalować dodatek do przeglądarki, należy kliknąć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, na przykład na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając link „opt-out” który znajduje się w menu „Prywatność” na danej stronie internetowej, jeśli strona ta korzysta z Google Analytics. Następnie ustawia się „plik cookie opt-out”, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu informacji o użytkowniku. Plik cookie opt-out dotyczy tylko przeglądarki używanej podczas ustawiania tego pliku oraz tylko naszej internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli nie usuną Państwo plików cookie w swojej przeglądarce, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt-out.

Powszechne przeglądarki oferują również funkcję „Nie śledź”. Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie informuje narzędzie analizy internetowej, że nie chcą być Państwo śledzeni.

Na koniec proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie: w opinii Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który spełniałby normy UE. Ten poziom ochrony może jednak zostać zastąpiony lub ustalony dla poszczególnych przedsiębiorstw poprzez podpisanie tzw. standardowych klauzul umownych UE. Google podpisał te klauzule i tym samym zapewnia, że przestrzega europejskiego prawa ochrony danych.

Dane przetwarzane przez Google Analytics są automatycznie usuwane po 13 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

7. Reklama online (retargeting / remarketing)

Aby zoptymalizować nasze usługi online, korzystamy z usług retargetingu i remarketingu stron trzecich na naszej stronie internetowej, które pomagają nam analizować, ulepszać i w sposób ekonomiczny wykorzystywać nasze usługi online.

Jak działa retargeting / remarketing

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie/ śledzenia do gromadzenia danych w celu optymalizacji naszych usług online. Dane te nie są wykorzystywane przez nas do osobistej identyfikacji użytkownika, lecz służą wyłącznie do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do zwracania się do użytkowników, którzy wyrazili już zainteresowanie naszymi treściami i ofertami za pomocą reklam związanych z ich zainteresowaniami. Jesteśmy przekonani, że zamieszczanie reklamy opartej na zainteresowaniach jest ogólnie rzecz biorąc bardziej interesujące dla użytkownika niż reklama, która nie ma takiego osobistego odniesienia. W następnym rozdziale niniejszej informacji o ochronie danych osobowych dowiedzą się Państwo, z jakimi dostawcami zewnętrznymi współpracujemy, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane w tym kontekście oraz w jaki sposób mogą Państwo dezaktywować technologie reatrgetingu/remarketingu.

Google Ads

Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego Google Ads, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Cudzysłów”). Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), aby skierować je do użytkowników, którzy prawdopodobnie są zainteresowanych reklamami lub reklamowanymi produktami i usługami. W tym celu tzw. tagi (re)marketingowe są zintegrowane i wykorzystywane bezpośrednio przez Google na naszych i innych stronach internetowych, na których działa sieć reklamowa Google. W ten sposób na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie mogą być stosowane porównywalne technologie); służy to do rozpoznawania przeglądarki. W przypadku tego pliku cookie Google przechowuje zazwyczaj informacje o tym, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i którą ofertę użytkownik kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z oferty online.

Korzystamy również z oferty Ads Conversion. Za pomocą indywidualnego „pliku cookie konwersji” możemy śledzić, ile osób odwiedzających naszą stronę internetową wykonuje działania wynikające z kampanii reklamowej. Informacje zbierane przez pliki cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Uzyskujemy jednak jedynie informacje o łącznej liczbie anonimowych użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych danych osobowych.

Przetwarzanie danych związane z przedstawionymi usługami odbywa się w celach ewaluacyjnych, optymalizacyjnych i marketingowych, w szczególności w celu lepszego pomiaru i oceny sukcesu naszych kampanii reklamowych oraz dostarczenia Państwu ofert i treści, które są jak najbardziej adekwatne do Państwa zainteresowań. Dokładnie zestawiliśmy te prawnie uzasadnione interesy z Państwa interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika i doszliśmy do wniosku, że zgoda nie jest wymagana, natomiast przetwarzanie danych jest dopuszczalne w ramach naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Decydującym czynnikiem dla korzystania z Google Ads jest fakt, że nie istnieje żadne narzędzie do analizy stron internetowych, które byłoby równie odpowiednie dla naszych konkretnych celów promocji internetowej. Google Ads jest najbardziej rozpowszechnionym narzędziem reklamowym na świecie i dlatego szczególnie nadaje się do umieszczania reklam w naszej grupie firm działających na arenie międzynarodowej. Decydującym czynnikiem jest jednak to, że sieć partnerów Google – tzw. Display Network – prezentuje prawdopodobnie największą sieć na świecie, co pozwala na zwrócenie się do Państwa jako użytkownika w sposób optymalny i ukierunkowany.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu, można wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Jeśli jednak w ogóle nie zaakceptują Państwo żadnych plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych. Przetwarzaniu danych przez Google Ads można również zapobiec, klikając link, który znajduje się w menu „Prywatność” na danej stronie internetowej, jeśli strona ta korzysta z Google Ads. Następnie ustawia się „plik cookie opt-out”, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu informacji o użytkowniku. Plik cookie opt-out dotyczy tylko przeglądarki używanej podczas ustawiania tego pliku oraz tylko naszej internetowej i jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie usuną Państwo plików cookie w swojej przeglądarce, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt-out. Powszechne przeglądarki oferują również funkcję „Nie śledź”. Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie informuje narzędzie analizy internetowej, że nie chcą być Państwo śledzeni.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w USA, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google podpisał standardowe klauzule umowne UE i tym samym gwarantuje zgodność z europejskim prawem ochrony danych.

Spseudonimizowane dane przetwarzane przez Google Ads są automatycznie usuwane po 90 dniach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl) oraz w prywatnych ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager

Zwracamy również uwagę na korzystanie na naszej stronie internetowej z narzędzia Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala operatorom witryn internetowych na zarządzanie tagami internetowymi za pomocą jednolitego interfejsu, a w szczególności na integrację usług Google z ich ofertą. Sam Google Tag Manager (który implementuje tagi) nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych.

8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem firma Phoenix Contact zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych i innych danych w trybie doraźnym w celu wykrycia i zwalczania działań niezgodnych z prawem i/lub prób oszustwa lub naruszenia warunków użytkowania dzieł firmy Phoenix Contact.

Nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

9. Bezpieczna komunikacja w Internecie

Podejmując działania techniczne i organizacyjne, dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać i przechowywać Państwa dane osobowe w sposób niedostępny dla nieupoważnionych osób trzecich.

Ogólnie rzecz biorąc, Internet jest jednak uważany za niepewne medium. W przeciwieństwie do linii telefonicznej transmisja danych w Internecie może być łatwiej przechwytywana, nagrywana, a nawet modyfikowana przez nieupoważnione osoby trzecie. Aby zapewnić poufność komunikacji z Państwem, stosujemy na naszej stronie internetowej szyfrowanie AES 256bit SSL/TLS. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wykorzystywane przez nas szyfrowanie jest uważane za bezpieczne. Również systemy operacyjne i przeglądarki z wcześniejszych wersji osiągają ten poziom bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy zaktualizować system operacyjny i przeglądarkę w urządzeniu, aby móc korzystać z szyfrowania o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Pełne bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane w przypadku niezaszyfrowanej komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy drogę pocztową.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do przechowywanych u nas danych, prawo do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przekazywania danych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeżeli nie są one już prawidłowe, na Państwa życzenie zapewnimy, że w ramach przepisów prawnych dane zostaną zablokowane lub usunięte. Na życzenie prześlemy Państwu listę przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Zapraszamy również do skontaktowania się ze wskazaną przez nas osobę do kontaktu.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Jeżeli mają Państwo pytania, na które w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych nie ma odpowiedzi lub jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego punktu, prosimy o kontakt ze wskazaną przez nas osobę do kontaktu.

Prosimy o zrozumienie, że jeśli zechcą Państwo uzyskać informacje na temat przechowywanych u nas danych osobowych, możemy wymagać od Państwa dowodu tożsamości.

Jeśli mieszkają Państwo we Francji, mają Państwo również prawo do udzielania instrukcji dotyczących sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.

11. Różne

Niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane w przypadku wprowadzenia nowych usług, zmiany naszych procedur internetowych, zmiany wymogów prawnych lub dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa internetowego i informatycznego. W przypadku zmian, zostaną one ogłoszone w odpowiedni sposób na tej stronie internetowej. Data ostatniej aktualizacji niniejszych informacji znajduje się na dole strony.

Nasze strony internetowe, ich usługi i funkcje (takie jak np. newsletter) mogą zawierać linki lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Prosimy o zwrócenie uwag, że niniejsze informacje nie dotyczą wspomnianych wyżej innych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami użytkowania i polityką prywatności odwiedzanych przez Państwa stron internetowych osób trzecich.

Niniejsze informacje wchodzą w życie z dniem ich ostatniej aktualizacji.

Status: listopad 2020 r.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410