Ewolucja Ethernetu przemysłowego w przemyśle

Ewolucja Ethernetu przemysłowego – przykłady nowych technologii

27-29 października 2020

27-29.10.2020 

codziennie

Ewolucja Ethernetu przemysłowego - przykłady nowych technologii

13:30-14:30Single Pair Ethernet (Ethernet jednoparowy) czyli przełomowa technologia dla przemysłu 4.0
  • Charakterystyka technologii SPE
  • Najważniejsze zalety, możliwości i parametry SPE
  • Przegląd dostępnych rozwiązań na rynku

Technologia 5G – wkraczamy w nową erę

  • Krótkie przedstawienie technologii 5G
  • Sieci publiczne i prywatne
  • Router przemysłowy PRIVNET TC 5G

+48 71 39 80 431

Tomasz Salamon

Tomasz Salamon

Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego