Systemy automatyki przemysłowej optymalizujące produkcję w fabrykach

Systemy automatyki przemysłowej optymalizujące produkcję w fabrykach

27 października 2020

27.10.2020

Systemy automatyki przemysłowej optymalizujące produkcję w fabrykach

9:00-09:30

Optymalizacja kosztów energii w zakładzie produkcyjnym

  • Pomiar jakości i zużycia energii elektrycznej
  • Wewnętrzny system monitorowania danych energetycznych
9:30-10:00Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn
  • Szybkie i niezawodne wykrywanie defektów w obwodach bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie maszyny przed świadomym obchodzeniem urządzeń blokujących
10:15-11:00

Predykcyjne utrzymanie ruchu

  • Wykrywanie anomalii procesów w maszynie produkcyjnej
  • Zastosowanie sterownika PLCnext w aplikacji stacji kontroli i pakowania
  • Optymalizacja kosztów instalacji automatyki – praktyczne porady
11:00 - 12:00

Bezpieczna komunikacja zdalna oraz zabezpieczenie sieci produkcyjnej

  • Komunikacja bezprzewodowa z maszyną – przykłady aplikacji
  • Zdalny dostęp do maszyn bez konieczności ingerencji w sieć zakładową 

* pomiędzy tematami planujemy krótkie przerwy

+48 600 99 17 57

Kamil Wachowicz

Kamil Wachowicz

Szef Produktu - Automatyka