Inteligentna automatyzacja studni do pozyskiwania wody gruntowej

Przegląd

Ujęcia wód podziemnych  

Ujęcia wód podziemnych

  • Wykonanie lub modernizacja instalacji do ujęć wód gruntowych stanowi często wyzwanie techniczne pod względem techniki automatyzacji.
  • WellControl firmy Phoenix Contact to dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie do inteligentnej automatyzacji studni.
  • Dobrane do siebie idealnie koncepcje rozwiązań Phoenix Contact umożliwiają optymalizację wydajności oraz obniżenie kosztów eksploatacji systemów.

Zastosowanie

Pracownik w polu studni  

Niezawodna automatyzacja pola studni

Ujęcia wód podziemnych to rozproszone obiekty systemu uzdatniania wody. Są one niezbędne do pokrycia zmieniającego się w ciągu dnia zapotrzebowania na wodę pitną. Dlatego konieczne jest zapewnienie sprawnego działania studni, a tym samym niezawodnych dostaw wody.

Niezbędnym warunkiem jest predykcyjne utrzymanie ruchu oraz zdalne sterowanie. Ponadto dąży się do zrównoważonego wykorzystania wydajności poszczególnych studni, aby nie dopuścić do obniżenia poziomu wód gruntowych oraz wydłużyć okres eksploatacji studni.

Przy realizacji technicznej należy uwzględnić oczekiwaną przez użytkowników energooszczędność pomp mającą na celu obniżenie kosztów eksploatacji. Aby spełnić tak dużo wymagań, konieczna jest nowoczesna automatyzacja oraz bezpieczne połączenie ze sterownią.

Rozwiązanie

Szafa sterownicza z techniką automatyzacji do systemów pozyskiwania wody  

Technika automatyzacji do systemów pozyskiwania wody

Phoenix Contact oferuje skonfigurowane fabrycznie i umożliwiające własną konfigurację rozwiązanie, które wykonuje wszystkie zadania związane ze sterowaniem i regulacją ujęć wody podziemnej.

Rozwiązanie to zapewnia łatwe uruchomienie dzięki intuicyjnej parametryzacji niewymagającej programowania. Również podłączenie do sterowni przez protokół zdalnego sterowania IEC 60870–5–104 jest łatwe i wygodne.

Urządzenia obiektowe są podłączane przez bibliotekę procesową Water Functions firmy Phoenix Contact. Biblioteka procesowa umożliwia efektywne programowanie urządzeń i systemów na bazie gotowych bloków funkcyjnych.

Sercem systemu automatyki jest modułowy sterownik miniaturowy AXC wyposażony w interfejs PROFINET i Modbus/TCP, dzięki czemu jest przygotowany optymalnie do przyszłej rozbudowy. Kompleksowa koncepcja ochrony przed przepięciami i zasilania zapewnia wymagane bezpieczeństwo dostaw wody oraz możliwość planowania czynności serwisowych.

Zastosowane komponenty umożliwiają szczegółową diagnostykę, co pozwala również na zdalne kontrolowanie stanu systemu. Moduły AKPiA serii MINI Analog Pro są przystosowane do zastosowań również w trudnych warunkach otoczenia. Zapewniają one filtrowanie i odświeżanie wszystkich przychodzących wartości analogowych, co umożliwia ich dalsze wykorzystanie. Bez problemu możliwy jest również tryb rozłączania zasilania urządzeń peryferyjnych.

Rozwiązanie do automatyzacji studni  

Dane procesowe z różnych stacji zdalnego sterowania są przesyłane do sterowni w standardowy sposób.

Korzyści

  • Efektywna eksploatacja studni dzięki najnowocześniejszej technice automatyzacji
  • Bezpieczeństwo dostaw wody dzięki inteligentnej koncepcji ochrony przed przepięciami i zasilania
  • Intuicyjna wizualizacja na bazie przeglądarki do diagnostyki lokalnej i sterowania systemem
  • Minimalizacja czynności projektowanych dzięki intuicyjnej parametryzacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410