Powrót do przegladu

Wymagania

Aby połączenie EDI pracowało sprawnie i bezpiecznie, trzeba podjąć jeszcze określone działania i spełnić określone wymagania.

Jak działa EDI

Stosujesz już system Enterprise Ressource Planning, w skrócie ERP, do zarządzania gospodarką materiałową w swojej firmie. ERP służy Ci zatem jako system docelowy i również system wyjściowy do wszystkich zdarzeń biznesowych: od zamówienia, poprzez dokument dostawy, po fakturę.

Wymiana przez sprawdzone systemy

Jako standardowe formaty wymiany EDI wykorzystuje np. EDIfact, iDoc czy XML. Jako usługi komunikacyjne stosuje Telebox, X.400, e-mail.

Regularna synchronizacja danych podstawowych

Uzgodnimy wspólnie regularną synchronizację danych podstawowych pomiędzy systemami. Zapewni to wysoką jakość przesyłanych danych.

Podsumowanie do pobrania

W dokumencie „Wymagania" w sekcji serwisowej po prawej stronie znajdziesz podsumowanie wszystkich informacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410