Powrót do przegladu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające wyposażone są w aktywny ogranicznik prądów zwarciowych i przeciążeniowych ustawiony na 1,25‑krotność prądu znamionowego. Chroni to zasilacz przed zbyt dużymi prądami i odpowiednim przeciążeniom, zapobiegając zanikowi napięcia wyjściowego zasilacza sieciowego.

Umożliwia to prawie całkowite zaprojektowanie mocy przyłączeniowej zasilacza prądu stałego. Dłuższe trasy przewodów pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem są możliwe bez negatywnego wpływu na charakterystykę wyłączania.

Budowa

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające  

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Legenda:

  1. Włącznik/wyłącznik (Reset)
  2. Wskaźnik stanu
    zielony = przełączony
    żółty = ograniczenie prądu
    czerwony = wyłączony
  3. Płytka z czujnikiem prądu
Powrót do góry

Funkcja

Zintegrowany czujnik mierzy istniejący prąd w sposób ciągły a w sytuacji prądu przeciążeniowego lub zwarciowego powoduje wyłączenie w ciągu od ok. 100 do 800 ms.

W przeciwieństwie do termicznych i termomagnetycznych wyłączników zabezpieczających te urządzenia ochronne powodują wyłączenie elektroniczne za pomocą termistora. Nie powoduje to galwanicznego przerwania obwodu prądowego za pomocą mechanicznego styku łączeniowego.

Powrót do góry

Ideowy schemat funkcyjny

Ideowy schemat funkcyjny elektronicznego wyłącznika zabezpieczającego

Ideowy schemat funkcyjny elektronicznego wyłącznika zabezpieczającego

Legenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Powrót do góry

Charakterystyka wyzwalania

Charakterystyka wyzwalania elektronicznego wyłącznika zabezpieczającego  

Charakterystyka wyzwalania elektronicznego wyłącznika zabezpieczającego

Także w przypadku większej rezystancji przewodu elektroniczne wyłączniki zabezpieczające powodują wyłączenie w ciągu kilku milisekund po wystąpieniu zwarcia. Także w sytuacji przeciążenia prąd odpowiada maksymalnie 1,25‑krotności prądu znamionowego.

Legenda:

t = Czas przełączania (w sekundach)
xl = Wielokrotność prądu znamionowego/współczynnik wyzwalania
1 = Minimalny prąd wyzwalania 1,05 × prąd znamionowy
2 = Maksymalny czas wyłączenia 800 ms (w zależności od prądu znamionowego)
3 = Minimalny czas wyłączenia 80 ms (w zależności od prądu znamionowego)
4 = Maksymalny prąd wyzwalania 1,45 × prąd znamionowy
5 = Ograniczenie prądu do wartości 1,25 × prąd znamionowy

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410