Powrót do przegladu

Zalety

Nowoczesne wyłączniki zabezpieczające — korzyści dla klientów

 • Niezawodna ochrona podłączonych odbiorników
 • Wysokie bezpieczeństwo bezawaryjnej pracy
 • Selektywne zabezpieczenie
 • Centralny monitoring obwodu prądowego z sygnalizacją zdalną statusu
 • Możliwość ponownego włączenia łatwa z punktu widzenia serwisu
 • Wysoka dyspozycyjność instalacji
 • Możliwość różnorodnych zastosowań
Powrót do góry
Mało miejsca — wysoki poziom bezpieczeństwa: dzięki wąskiej konstrukcji miejsce dla wyłączników zabezpieczających można znaleźć w prawie każdej szafie sterowniczej

Główne właściwości

 • Niezawodne wyłączanie w sytuacji awaryjnej, także w przypadku dużych rezystancji przewodów lub długich przewodów, dzięki aktywnemu ogranicznikowi prądu
 • Szybkie ponowne uruchomienie po zaistnieniu sytuacji awaryjnej za pomocą zintegrowanego wyłącznika
 • Niezależna od lokalizacji informacja o statusie dzięki logicznej koncepcji monitoringu i sygnalizacji zdalnej
 • Dopasowana i pewna ochrona urządzeń dzięki dokładnemu stopniowaniu prądów znamionowych
 • Kompaktowa konstrukcja o szerokości montażowej 12 mm zajmująca niewiele miejsca w czasie instalacji
 • Wysoki poziom serwisu dzięki jednolitej koncepcji obudów wtykowych
 • Możliwość centralnej kontroli dzięki zdalnie sterowanemu wejściu resetującemu lub sterującemu
 • Szybka instalacja dzięki typowej koncepcji mostkowania dla wszystkich powtarzalnych potencjałów w podstawce

 

 • Niezawodne wyłączanie w sytuacji awaryjnej, także w przypadku dużych rezystancji przewodów lub długich przewodów, dzięki charakterystyce wyzwalania SFB
 • Szybkie ponowne uruchomienie po zaistnieniu sytuacji awaryjnej za pomocą zintegrowanego wyłącznika
 • Niezależna od lokalizacji informacja o statusie dzięki logicznej koncepcji monitoringu i sygnalizacji zdalnej
 • Dopasowana i pewna ochrona urządzeń dzięki dokładnemu stopniowaniu prądów znamionowych
 • Kompaktowa konstrukcja o szerokości montażowej 12 mm zajmująca niewiele miejsca w czasie instalacji
 • Wysoki poziom serwisu dzięki jednolitej koncepcji obudów wtykowych
 • Możliwość centralnej kontroli dzięki zdalnie sterowanemu wejściu resetującemu lub sterującemu
 • Szybka instalacja dzięki typowej koncepcji mostkowania dla wszystkich powtarzalnych potencjałów w podstawce

Wyłączniki zabezpieczające z rodziny produktów CB mają kompaktową konstrukcję z dokładnym stopniowaniem prądów znamionowych. Termomagnetyczne i elektroniczne wyłączniki zabezpieczające mają przemyślaną koncepcję sygnalizacji zdalnej umożliwiającą monitorowanie funkcji niezależnie od lokalizacji.

Te wyłączniki zabezpieczające mają budowę modułową i wtykową. Umożliwia to wcześniejszą instalację obwodów prądowych z wykorzystaniem podstawek. Niezbędne wyłączniki można dobrać później i wetknąć we wcześniej zainstalowane podstawki. Jeżeli zmiany w instalacji mają wpływ na prąd znamionowy zabezpieczanych obwodów prądowych, wtyki wyłączników można wymienić bez ponoszenia nakładów na oprzewodowanie.

Elastyczna koncepcja instalacji modułowych wyłączników zabezpieczających oferuje nieograniczone możliwości zastosowania. Wersja jednokanałowa umożliwia łączenie różnych wartości bezpieczników w całym dostępnym zakresie.

Powrót do góry

Podstawki do wyłączników zabezpieczających

Podstawka z zaciskami Push-in lub śrubowymi  

Podstawka, do wyboru z zaciskami Push-in lub śrubowymi

Podstawki wyposażone są w zaciski śrubowe i zaciski Push-in. Podłączenie przewodów przy użyciu nowoczesnych zacisków Push-in jest łatwe i pozwala zaoszczędzić czas przy wykonywaniu instalacji.

Przewody sztywne lub wyposażone w tulejki można wprowadzać w gniazda przewodów bez użycia narzędzi. Sprężyny styków otwierane są samoczynnie pod wpływem lekkiego nacisku. Następnie dociskają one przewód do toru prądowego. Dzięki technologii Push-in przewody o przekroju od 0,12 mm² do 6 mm² można podłączać bez wysiłku. Alternatywnie dostępna jest także podstawka z zaciskami śrubowymi.

Powrót do góry

Koncepcja mostkowania

Mostki wtykowe do rozdziału potencjału przy instalacji szeregowej  

Mostki wtykowe do rozdziału potencjału przy instalacji szeregowej

Bezprzerwowa koncepcja mostkowania czyni oprzewodowanie takich samych potencjałów w grupach wyłączników nadzwyczaj łatwym. W przypadku szeregowej instalacji wyłączników zabezpieczających za pomocą mostków wtykowych można dokonać szybkiego i indywidualnego rozdziału potencjałów.

Podwójne mostkowanie umożliwia obciążenie zasilania prądem 41 A. Za pomocą mostków wtykowych w łatwy sposób można połączyć ze sobą także przyłącza sygnalizacji zdalnej.

Powrót do góry

Płytka do termomagnetycznych wyłączników zabezpieczających

Wielokanałowe płytki do wyłączników zabezpieczających stosowane są np. w seryjnej produkcji maszyn lub w układach sterowania i urządzeniach technologicznych. W przypadku niezmiennych, powtarzalnych zastosowań takie wstępnie przygotowane wersje wielokanałowe można łatwo włączyć do koncepcji instalacji.

Dzięki centralnemu rozdziałowi potencjałów nakłady na instalację są tu zredukowane do minimum. Płytki można indywidualnie wyposażyć w wyłączniki termomagnetyczne, umożliwiając ich wszechstronne użycie. Posiadają one w zaciski przyłączeniowe dla pięciu odbiorników na każdej ścieżce ochronnej. W ten sposób płytki łączą techniczne zalety wyłączników zabezpieczających serii CB TM1... z prostym i małogabarytowym rozdzielaczem potencjałów.

Szczegóły zalet:

 • Zredukowane nakłady instalacyjne dzięki wielokanałowym płytkom do wyłączników zabezpieczających (4‑/8‑/12‑kanałowe)
 • Oszczędność miejsca do 35% dzięki budowie kompaktowej
 • Łączny prąd zasilania 60 A dzięki dużej obciążalności prądowej płytki
 • Wydajne zabezpieczenie grupowe z wysokimi prądami znamionowymi do 12 A na kanał
 • Bezpieczne połączenie do 5 obwodów prądowych na kanał za pomocą odseparowanych 5‑pinowych zacisków podwójnych
 • Niezależna od lokalizacji informacja o statusie dzięki zbiorczej sygnalizacji zdalnej w dwóch grupach
 • Wysoki poziom serwisu dzięki jednolitej koncepcji obudów wtykowych
 • Zmienność wyposażenia dzięki użyciu standardowych wtyków ochronnych z serii produkcyjnej modułowych wyłączników zabezpieczających

 

Powrót do góry

Cechy płytek do wyłączników zabezpieczających

Płytka do wyłączników zabezpieczających  

Płytka do wyłączników zabezpieczających

 1. Zbiorcza sygnalizacja zdalna w dwóch grupach
 2. Mostki wtykowe do łączenia szeregowego grup sygnalizacji zdalnej
 3. Wyłączniki o charakterystyce wyzwalania F1, M1 lub SFB, do 12 A na kanał
 4. Plusowe zaciski przyłączeniowe, 5×2,5 mm2
 5. Minusowe zaciski przyłączeniowe, 5×2,5 mm2
 6. Wszystkie zaciski przyłączeniowe w technologii Push-in
 7. Profile UM‑Pro do PCB o podwyższonej odporności temperaturowej
 8. Zasilanie zacisków przyłączeniowych 2×2×16 mm2, do 60 A, nadaje się do podłączania zasilania redundancyjnego

 

Powrót do góry

Termiczne wyłączniki zabezpieczające

Najważniejsze cechy:

 • Dopasowana i pewna ochrona urządzeń dzięki dokładnemu stopniowaniu prądów znamionowych
 • Szybkie ponowne uruchomienie po zaistnieniu sytuacji awaryjnej za pomocą zintegrowanego włącznika mechanicznego
 • Instalacja pozwalająca zaoszczędzić miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji
 • Znormalizowany profil wtykowy dla gniazda bezpieczników zgodny z płaskimi wkładkami bezpiecznikowymi wg ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)
 • Szybka instalacja dzięki koncepcji standardowych mostków z akcesoriów systemu CLIPLINE complete
 • Wysoki poziom serwisu dzięki wtykanej konstrukcji
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410