Powrót do przegladu

Termiczne wyłączniki zabezpieczające

Członem wyzwalającym termicznych wyłączników zabezpieczających jest termobimetal, połączenie bimetalu z elektrycznym elementem grzewczym. Bimetal wykonany ze stali i cynku ulega deformacji pod wpływem ciepła. Przy dużym prądzie termobimetal ulega nagrzewaniu w sposób zdefiniowany, powodując wyzwolenie mechanizmu wyłączającego.

Termiczne wyłączniki zabezpieczające są prostą i opłacalną alternatywą w zastosowaniach, w których dokładność punktu wyłączania nie jest bezwzględnie wymagana.

Budowa (z zamkiem wyłącznika)

Budowa wyłącznika termicznego  

Budowa wyłącznika termicznego

Wyłączniki o tej konstrukcji współpracują z termobimetalem w postaci taśmy. Wyłączenie realizowane jest przez mechanizm styków z naciągiem sprężynowym. Wyłączniki umożliwiają ręczne włączanie i wyłączanie urządzeń ochronnych.

Do fabrycznego ustawiania momentu wyłączenia służy śruba regulacyjna. Za jej pomocą ustawiane jest naprężenie wstępne termobimetalu oddziałującego na mechanizm wyzwalający.

Prądy znamionowe obejmują zakres miliamperów i sięgają aż dwucyfrowego zakresu amperów. Nadają się one do stosowania w zakresie napięć do 230 V AC lub 65 V DC.

Legenda:

  1. Włącznik
  2. Dźwignia przełączająca z naciągiem sprężynowym
  3. Styki łączeniowe
  4. Bimetal
  5. Regulacja naprężenia wstępnego
Powrót do góry

Schemat ideowy

Ideowy schemat funkcyjny wyłącznika termicznego

Ideowy schemat funkcyjny wyłącznika termicznego

Powrót do góry

Budowa (z dźwignią przełączającą)

Budowa termicznego bezpiecznika automatycznego  

Budowa termicznego bezpiecznika automatycznego

Termiczne bezpieczniki automatyczne z tarczą zapadkową w postaci termobimetalu mają bardzo małą konstrukcję. Styk łączeniowy zamocowany jest bezpośrednio na tarczy. Wersje te mają nieco szybszą charakterystykę wyzwalania niż wersje z taśmami bimetalowymi.

Głównie stosowane są one do ochrony zintegrowanych obwodów prądowych w systemach akumulatorowych i pokładowych o napięciu stałym do 32 V. Prądy znamionowe sięgają do jedno- do dwucyfrowego zakresu amperów. Po wyzwoleniu termiczne bezpieczniki automatyczne można ponownie włączyć za pomocą przycisku. Niższe prądy znamionowe zabezpieczane są przy użyciu wyłączników o innej konstrukcji.

Legenda:

  1. Styk łączeniowy
  2. Włącznik
  3. Bimetal

 

Powrót do góry

Schemat ideowy

Ideowy schemat funkcyjny termicznego bezpiecznika automatycznego

Ideowy schemat funkcyjny termicznego bezpiecznika automatycznego

Powrót do góry

Charakterystyki wyzwalania

Charakterystyka wyzwalania wyłącznika termicznego  

Charakterystyka wyzwalania wyłącznika termicznego

Moment wyzwalania termicznego wyłącznika zabezpieczającego zależy od przepływającego prądu przeciążeniowego i temperatury otoczenia. Wraz ze wzrostem przeciążenia następuje szybsze wyzwolenie wyłącznika, przy niższych prądach przeciążeniowych odpowiednio wolniejsze. W przypadku wyłączników o różnych prądach znamionowych, ale o takiej samej charakterystyce wyzwalania, charakterystykę wyzwalania można przedstawić za pomocą pól charakterystyk.

Termiczne wyłączniki zabezpieczające naturalnie reagują na wpływ ciepła. Również temperatura otoczenia ma wpływ na moment wyzwalania. Wyłącznik wyzwalany jest wcześniej przy wyższej temperaturze otoczenia i później przy niższej temperaturze otoczenia.

Legenda:

t = Czas przełączania (w sekundach)
xl = Wielokrotność prądu znamionowego/współczynnik wyzwalania
1 = Zakresy prądowe pola charakterystyk
2 = Charakterystyka wyzwalana w dolnym zakresie temperatur (niebieska)
3 = Charakterystyki wyzwalania grupy 1
4 = Charakterystyki wyzwalania grupy 2
5 = Charakterystyka wyzwalana w górnym zakresie temperatur (czerwona)

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.pl/