Powrót do przegladu

Normy

Wyłączniki zabezpieczające zaprojektowane są w celu użytkowania w rozdzielnicach niskiego napięcia. Obowiązuje je norma PN‑EN 60934. Z normy tej wynikają warunki techniczne dotyczące urządzeń ochronnych służących do ochrony przewodów i urządzeń. Norma ma mówi, że wyłączniki zabezpieczające muszą posiadać wyższą znamionową zdolność łączeniową niż wymaganą dla warunków przeciążeniowych. Przy współdziałaniu z określonym urządzeniem zwarciowym mają one warunkowy znamionowy prąd zwarciowy.

Producenci wyłączników zabezpieczających oferują natężenia prądów znamionowych w zakresie od ok. 0,5 A do 16 A przy różnych charakterystykach wyzwalania. Tak więc użytkownik może w pełni dopasować urządzenie zabezpieczające do swojej instalacji, tym samym osiągając jej wysoką dyspozycyjność.

Norma PN‑EN 60934 obowiązuje także w przypadku urządzeń łączeniowych służących do ochrony elektrycznych środków roboczych przed zanikiem napięcia lub przepięciem. Ma ona zastosowanie przy wyłączaniu napięć przemiennych do 440 V i napięć stałych do 250 V, przy prądzie znamionowym do 125 A i znamionowym prądzie zwarciowym do 3000 A. Norma ta zawiera wszystkie niezbędne wymagania niezbędne do zapewnienia/ustalenia zgodności z wymaganymi parametrami eksploatacyjnymi poprzez badanie typu.

W przypadku wyłączników elektronicznych bez separacji galwanicznej podstawą jest norma UL 2346.

Dane techniczne

Szczegółowe parametry techniczne opisywanych produktów znajdują się w opisie danego obszaru produktów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410