Technika

Technika

Standard Industrial Ethernet

Otwarte standardy komunikacyjne zapewniają większą produktywność.

Powrót do PROFINET

Kategoria

 • Typy i opis urządzeń

  W sieci PROFINET pracują urządzenia różnego typu i o różnych klasach zgodności, aby zapewnić sprawne współdziałanie komponentów.

 • Wymiana danych

  PROFINET jako magistrala obiektowa na bazie sieci Ethernet wymienia dane w oparciu o prosty model consumer/provider.

 • Mechanizmy diagnostyczne

  PROFINET jako system magistrali obiektowej oparty na Ethernet oferuje liczne przydatne mechanizmy diagnostyczne.

 • Wymiana urządzeń

  W sieci PROFINET można bez problemu wymieniać urządzenia – nowe urządzenie automatycznie otrzymuje nową nazwę.

 • Profile PROFINET

  Profile PROFINET określają zachowanie urządzeń i systemów automatyzacyjnych w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego, techniki napędowej i zarządzania energią.

Logo PROFINET  

Zwiększenie produktywności z PROFINET

PROFINET to system niepowiązany z żadnym producentem i może być stosowany na całym świecie. Dzięki otwartym strukturom sieci można w prosty sposób integrować istniejące systemy automatyzacyjne. PROFINET stosuje otwarte standardy techniki komunikacyjno-informacyjnej.

Ze względu na to, że jest przesyłana standardowa ramka Ethernet, do systemu można przyłączyć również urządzenia bez interfejsu PROFINET. Dzięki temu PROFINET to optymalne rozwiązanie do pionowego integrowania procesów przedsiębiorstwa i wykorzystania potencjałów produktywności w zakładach produkcyjnych.

Atuty PROFINET

PROFINET to protokół Ethernet czasu rzeczywistego, stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu: od Motion Control, poprzez systemy automatyzacji fabryki po technikę procesową. Trzy dostępne kanały komunikacji są dostosowane do potrzeb różnych klas urządzeń i aplikacji. Można je implementować równolegle w tej samej sieci lub urządzeniu: kanał standardowy (TCP/IP, UDP/IP), kanał czasu rzeczywistego RT (Real Time) i synchroniczny kanał czasu rzeczywistego IRT (Isochronous Real Time).

Sieci PROFINET oferują wiele korzyści:

 • Wysoka elastyczność dostosowania wydajności
 • Każdy uczestnik sieci dostępny jako uczestnik TCP/IP
 • Możliwość bezpośredniego podłączenia standardowych komponentów Ethernet
 • Możliwość zastosowania serwerów WWW i protokołów opartych na TCP/IP bez dodatkowych nakładów i z wystarczającą wydajnością
 • Integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego za pomocą PROFIsafe
 • Optymalne połączenie standardowej sieci Ethernet oraz sieci Ethernet czasu rzeczywistego poprzez PROFINET

Sieci PROFINET są niezwykle elastyczne. Dzięki nim można bez problemu i niższym kosztem zrealizować różne wymagania.

 • Możliwość realizacji topologii gwiazdowych, liniowych i pierścieniowych również w formach mieszanych
 • Komunikacja poprzez istniejące sieci miedziane
 • Stosowanie światłowodów odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne – optymalne do rozległych sieci
 • Koncepcja redundancyjna do niezawodnej komunikacji w razie błędów
 • Bezprzewodowe przesyłanie danych poprzez WLAN i Bluetooth

PROFINET umożliwia łączoną diagnostykę sieci i urządzeń, niezależnie od producenta. Oprócz mechanizmów diagnostycznych PROFINET do diagnostyki sieciowej i opartej na sieci www diagnostyki urządzeń mogą być używane również inne standardy, takie jak SNMP i HTTP. Podczas nawiązywania połączenia z komponentami poprzez UDP/IP i DCP odbywa się adresowanie uczestników poprzez nazwy urządzeń. Synchronizacja czasowa jest zgodna z międzynarodowym standardem IEC 61588.

Zintegrowane wykrywanie topologii umożliwia szybką lokalizację błędów. Dzięki temu PROFINET oferuje modułową koncepcję diagnostyki i maksymalną dyspozycyjność każdej aplikacji.

Poza danymi I/O przesyłanymi w czasie rzeczywistym oraz komunikacji opartej na TCP/IP w sieci PROFINET można również realizować komunikację bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1 i IEC 61508. Protokół PROFIsafe zabezpiecza komunikację między sterownikiem bezpieczeństwa a urządzeniem I/O. Fotokomórki i inne mechanizmy bezpieczeństwa można podłączyć bezpośrednio do sieci.

Wyjścia, takie jak napędy, odłączane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Można przy tym w jednym urządzeniu korzystać z komunikacji bezpiecznej oraz standardowej.

Technologia PROFINET jest głęboko zintegrowana w uznanych, niezależnych od producentów procesach specyfikacji organizacji użytkowników PROFINET (PNO).

W PNO wypracowywane są i ulepszane otwarte specyfikacje komunikacji rzeczywistej, dyrektywy instalacyjne i definicje wtyków oraz procedury certyfikacyjne i profile użytkowników.

W centrach testowo-certyfikacyjnych urządzenia są badane i dzielone na różne klasy zgodności (conformance class).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania