Powrót do przegladu

Tulejki

Różne tulejki do różnych przekrojów przewodu

Tulejki służą do bezpiecznego zarabiania przewodów, oprzewodowania i dalszej obróbki. Oferują one szereg zalet w systemach elektrotechnicznych zarówno pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym. Głównym zadaniem tulejki jest ochrona przed rozplataniem się końcówki przewodu oraz ochrona poszczególnych drutów przed czynnikami mechanicznymi np. podczas podłączania do złączek z zaciskiem śrubowym. W przypadku używania złączek sprężynowych dodatkowo niezwykle ważne jest trwałe połączenie między przewodem miedzianym a tulejką. Poza odpowiednią praską do uzyskania optymalnego i bezpiecznego połączenia zaciskowego ważna jest jakość materiału, z jakiego jest wykonana tulejka.

Najważniejsze zalety tulejki:

 • Zwiększone i długotrwałe bezpieczeństwo eksploatacji i połączenia
 • Oszczędność czasu podczas dalszej obróbki (szczególnie w przypadku złączek szynowych Push-in)
 • Bezpieczne połączenie, również w przypadku wielokrotnego wypinania i wpinania przewodu
 • Redukcja przypadków uszkodzenia przewodu
 • Łatwa identyfikacja przekroju
 • Wyższa odporność na wibracje
 • Trwale niska rezystancja przejścia
 • Ochrona przewodów jednożyłowych (szczególnie w złączkach z zaciskiem śrubowym)
 • Stały zacisk przy przyłączach śrubowych

Normy dotyczące tulejek

Norma DIN 46228 definiuje tulejki o przekroju od 0,5 do 50 mm². Norma ta dzieli się na cztery części:

 • Część 1: Tulejki rurkowe nieizolowane
 • Część 2: Tulejki zaciskane izolowane i nieizolowane
 • Część 3: Tulejki nieizolowane
 • Część 4: Tulejki rurkowe izolowane

Poza wymiarami geometrycznymi tulejki norma określa materiał, kolor w zależności od przekroju oraz badania. Ponadto istnieje wymóg, że tulejka musi pasować do przewodów klasy 2, 5 i 6. Przekroje przewodów są definiowane na postawie rezystancji elektrycznej, a nie na podstawie wymiarów geometrycznych, jak w przypadku tulejek. Dlatego mogą występować większe różnice w przekrojach (patrz również część Przewody). Ze względu na to istnieje pewna rozbieżność między tulejką a przewodem. Praski zaciskowe firmy Phoenix Contact są jednak w większości w stanie skompensować te różnice. 

Poza normą DIN istnieje również francuska norma dotycząca tulejek – NF C 63-023. Z wyjątkiem koloru w niektórych przekrojach (patrz tabela) norma NFC opiera się na normie DIN. Nowymi podstawami normatywnymi dotyczącymi tulejek jest norma UL 486F oraz kanadyjska norma C22.2 NO. 291-14. Te zharmonizowane standardy również opierają się na normie DIN, określają jednak dokładniej metody badań oraz specyficzne wymagania (m.in. patrz tabela wartości wyciągania).

W normie UL 486 F po raz pierwszy zdefiniowano normatywnie również tulejki specjalne, np. „TWIN” do podłączania 2 przewodów. Do certyfikacji wg powyższych norm UL i CSA wymagane są kompleksowe badania przez odpowiednią organizację. Badaniu i certyfikacji nie podlegają same tylko tulejki, lecz cały system, składający się z praski do zaciskania oraz tulejki.

Prekursor międzynarodowych standardów w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności

Firma Phoenix Contact jako jeden z pierwszych producentów uzyskała certyfikat dla tulejek w połączeniu z różnymi praskami zaciskowymi zgodnie z obowiązującą od 2016 roku normą UL 486F. W połączeniu ze zgodnością z normą DIN 46228-1/-4 praski zaciskowe spełniają globalne wymagania rynku pod względem jakości, bezpieczeństwa i kompatybilności. Firma Phoenix Contact posiada zatem w swojej ofercie również system akceptowany na całym świecie idealny dla klientów eksportujących swoje produkty do wielu krajów.

Wysokiej klasy materiały – made in Germany

Jako producent i dostawca systemowy w dziedzinie elementów złącznych oferujemy wysokiej klasy tulejki made in Germany oraz pasujące do nich praski zaciskowe.

Profesjonalne zaciskanie – mechaniczne praski zaciskowe umożliwiają bezpieczną i wygodną aplikację wszelkiego rodzaju styków

Narzędzie umożliwia profesjonalne i bezpieczne zaciskanie wszelkiego rodzaju styków – tulejek, końcówek kablowych, łączników do przewodów koncentrycznych i styków zaciskanych. Zoptymalizowane przełożenie dźwigni i ergonomiczna geometria rękojeści prasek zaciskowych Phoenix Contact zapewniają wysoki komfort zaciskania. Specjalna zasada przełożenia redukuje siłę niezbędną do obsługi nawet o 30%. Zintegrowana wymuszona blokada zapewnia stabilne, trwałe i gazoszczelne połączenie zaciskane najwyższej jakości.

 • Prosta i komfortowa obsługa dzięki ergonomicznym rękojeściom
 • Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
 • Bezpieczeństwo procesu dzięki zintegrowanej wymuszonej blokadzie
 • Optymalne przełożenie dźwigni umożliwia łatwą obsługę

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.com/