Powrót do przegladu

ReSy101: transmisja pomiędzy stanowiskiem sterowania i stacjami roboczymi

Biblioteka komunikacji telemechanicznej ReSy101 bazuje na standardzie komunikacyjnym IEC 60870-5-101 do obsługi rozwiązań z zakresu telemechaniki w ramach infrastruktury automatyzacji. Protokół ten można zastosować do obsługi transmisji pomiędzy systemami (sieciowymi) sterowania i podstacjami. Przesyłanie informacji jest możliwe zarówno poprzez połączenia szeregowe, jak i w trybie selekcji telefonu. Standard komunikacji pozwala ponadto na komunikację pomiędzy urządzeniami i instalacjami różnych producentów bez konieczności podejmowania zasadniczych zmian w ustawieniach.

Możliwości zastosowań

Rozwiązania telemechaniczne na bazie bogatej oferty produktów Phoenix Contact  

Stacja zdalnego sterowania

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami zastosowania ReSy101, protokołem transmisji pomiędzy stanowiskiem sterowania i podstacjami.

  • Protokół ReSy101 Phoenix Contact umożliwia bezproblemową komunikację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Na załączonej liście interoperacyjnej przedstawiono obsługiwane funkcje.
  • W przypadku 4-żyłowych łączy stałych możliwa jest praca synchroniczna w trybie nieograniczonym, tzn. jednoczesne transmitowanie w obu kierunkach.
  • Komunikacja ukierunkowana na zdarzenia zapewnia bezpieczne transmitowanie aktualnych zdarzeń.
  • Zapisywanie danych historycznych zapewnia protokołowanie danych ze znacznikiem czasu w przypadku przerwy w połączeniu.
  • Funkcja synchronizacji czasu zawsze gwarantuje stosowanie prawidłowej strefy czasowej oraz pracy w trybie czasu zimowego lub letniego.
  • Możliwość pracy w trybie wielopunktowym (Multidrop) w przypadku 2-żyłowych łączy stałych.
  • Transmisja danych przez łącza stałe za pośrednictwem łączy komutowanych, zarówno w standardzie analogowym, jak i GSM.
  • Transmitowanie poprzez linię RAD drogą radiową

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410