Powrót do przegladu

Zdalna konserwacja za pomocą routera FL MGUARD

Kompleksowa koncepcja Phoenix Contact w zakresie usług teleserwisowych i konserwacji zdalnej to sposób na ekonomiczną automatyzację. Proponujemy sprawdzone rozwiązania do niezależnej od miejsca konserwacji maszyn – np. poprzez zwolnienie tunelu VPN za pomocą łącznika kluczykowego. Routery FL MGUARD zapewniają ochronę wybranych elementów sieci instalacji użytkownika, kompletnych komórek produkcyjnych lub poszczególnych komponentów automatyzacji.

Inteligentne rozwiązania

Budowa sieci instalacji automatycznej przez Internet i z ochroną za pomocą routerów bezpieczeństwa

Bezpieczna zdalna konserwacja - z routerami FL MGUARD

Oprócz niezależnej od lokalizacji dyspozycyjności sieci publicznych, bezpieczna koncepcja zdalnej konserwacji Phoenix Contact zapewnia także inne korzyści:

 • Ograniczenie kosztów podroży i przestojów
 • Możliwość świadczenia usług, np. za pośrednictwem portalu serwisowego
 • Lepsze przywiązanie klientów dzięki wysokiej jakości usług serwisowych
 • Niższe nakłady na świadczenia gwarancyjne
 • Ograniczenie liczby urządzeń dzięki zintegrowaniu funkcji konserwacji zdalnej, routera i zapory sieciowej w jednym
 • Ochrona sieci użytkownika przed przejęciem
 • Brak problemów z bezpieczeństwem w przypadku kradzieży elementów wyposażenia
 • Stały poziom nakładów administracyjnych, także przy zwiększającej się liczbie maszyn
 • Zezwolenie na zdalną konserwację wydaje wyłącznie użytkownik
 • Łatwa integracja maszyn w sieciach klienckich
 • Szybkie rozwiązywanie konfliktów adresów IP
 • Ochrona maszyny przed oddziaływaniem sieci użytkownika i na odwrót
 • Eliminacja wymogu wzajemnego dostosowywania maszyn i instalacji, eliminacja wymogu zastosowania oprogramowania

 

Optymalne rozwiązania ochrony rozproszonej

Router ze zintegrowaną zaporą sieciową  

Router bezpieczeństwa ze zintegrowaną zaporą sieciową do montażu na szynie nośnej

Moduły FL MGUARD to komponenty sieci łączące funkcje routera, zapory sieciowej oraz urządzenia VPN. Przeznaczenie: zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa za pomocą protokołu IPsec na warstwie 3
 • Do 10 równoległych tuneli VPN (opcjonalnie do 250)
 • Duża przepustowość danych VPN, do 70 Mb/s
 • Obsługa aktualnych certyfikatów, jak np. x509.v3
 • Przyłącze dla przycisku zezwolenia VPN i diody LED statusu VPN
 • Wykorzystanie tylko wychodzących połączeń User Datagram Protocol (UDP) sieci użytkownika
 • Zapora sieciowa Stateful-Inspection do obsługi dynamicznego filtrowania

Powrót do przegladu
Więcej informacji o produktach mGuard
Więcej informacji na temat zasady działania mGuard

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410