Kondycjonery sygnału

Kondycjonery sygnału

Bezpieczne przesyłanie sygnałów

Separacja, przetwarzanie, filtrowanie, wzmacnianie: nasze kondycjonery sygnału zapewniają pozbawioną zakłóceń transmisję sygnałów.

Powrót do Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnału

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Poczynając od 6-mm kondycjonerów sygnałów o wysokim stopniu kompaktowości, poprzez kondycjonery sygnałów o bezpieczeństwie funkcjonalnym, aż do kondycjonerów sygnałów dla iskrobezpiecznych obwodów prądowych w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem: nasza rodzina kondycjonerów sygnałów oferuje rozwiązania do wszelkich zastosowań adaptacji sygnałów analogowych.

Zalety

  • Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie za pomocą kompleksowych rozwiązań z zakresu analogowego przetwarzania sygnałów
  • Galwanicznie odseparowane sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem magistrali i sieci
  • Do 65% oszczędności miejsca w porównaniu z najczęściej spotykanymi na rynku kondycjonerami sygnałów
  • Precyzyjna transmisja i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikację SIL
  • Maksymalna ochrona przed wybuchem dla wszystkich stref Ex i grup gazowych: przy użyciu jedno- i dwukanałowych separatorów sygnałów do iskrobezpiecznych obwodów w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem.
  • Łatwa integracja sygnałów analogowych w łańcuchu bezpieczeństwa według dyrektywy maszynowej: za pomocą kondycjonerów sygnałów poziomu Performance Level

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki