EduNet — International Education Network

Zostań członkiem

Zostań członkiem

Nawiązuj międzynarodowe kontakty — z innymi uczelniami i przemysłem.

Twoja uczelnia kształci w dziedzinie techniki automatyzacji? Zostań zatem członkiem naszej międzynarodowej sieci uczelni. Do EduNet należą renomowane szkoły wyższe — z kraju i zagranicy.

Cele

 • Z ręką na pulsie — nauka na najnowszym poziomie techniki
 • Praktyczne laboratoria automatyki przemysłowej i programy nauczania
 • Ugruntowania wiedza poprzez udział w szkoleniach nastawionych na umiejętności praktyczne
 • Współpraca poprzez wspólne projekty badawcze i edukacyjne
 • Ciągłość poprzez międzynarodowe branżowe konferencje i praktyczne szkolenia na aktualne tematy techniki automatyzacji
 • Wspólne tworzenie dokumentów za pomocą opartego na platformie Moodle systemu Learning Management ELMS

EduNet — partner międzynarodowego szkolnictwa wyższego

Phoenix Contact poprzez międzynarodową sieć uczelni wyższych EduNet wspiera wymianę i współpracę między uczelniami i przemysłem w dziedzinie automatyki.

Sieć ta umożliwia zintegrowanie wiedzy użytkowników i producentów z branży techniki automatyzacji w programie nauczania. Stworzone wspólnie laboratoria pomagają studentom rozpoczęcie kariery zawodowej.

Program EduNet w Polsce

Program EduNet został utworzony jako platforma  przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim uczelniami oraz partnerską firmą Phoenix Contact. Ważnym celem programu jest tworzenie sieci podobnie wyposażonych laboratoriów, promocja rozwiązań technologicznych Phoenix Contact, stałe podnoszenie poziomu kształcenia inżynierów automatyków, poprzez profesjonalne szkolenia kadry dydaktycznej, wymianę studentów, prowadzenie wspólnych projektów studenckich podczas ich okresowych studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich,  a także wzajemne wizyty kadry profesorskiej.

Obecnie w programie EduNet współpracuje ze sobą wiele uczelniami w Polsce i na całym świecie.

W Polsce do tej pory do programu przystąpiły:

 • Politechnika Wrocławska (2010r.)
 • Akademia Górniczo – Hutnicza (2011r.)
 • Politechnika Poznańska (2013r.)
 • Politechnika Śląska (2017r.)
 • Politechnika Rzeszowska (2018r.)

Wśród pozostałych partnerów warto tu wymienić uczelnie z Niemiec, Turcji, Węgier, Austrii, Czech, a także Chin, czy Kanady.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie i chcesz dowiedzieć się więcej na temat EduNet, kliknij poniższy link, aby przejść na międzynarodową stronę internetową EduNet.

+48 71 39 80 450

Dorota Czech

Dorota Czech

Dyrektor Pionu Współpracy z Klientami