Maksymalna dyspozycyjność

Maksymalna dyspozycyjność

Nowe sterowniki w technologii AutoSync zapewniają maksymalną dyspozycyjność i bezawaryjność.

W kompleksowych systemach i rozbudowanych aplikacjach nie da się uniknąć procesów pracujących bez przerwy. Zapewnij nieprzerwaną pracę swojego systemu automatyki za pomocą redundancyjnych sterowników PROFINET firmy Phoenix Contact.

  • Łatwe uruchamianie i automatyczna konfiguracja wszystkich funkcji redundancji – dzięki stworzonej przez Phoenix Contact technologii AutoSync
  • Możliwość połączenia światłowodami sterowników na odległość 80 km, optymalizacja kosztów dzięki modułom wtykowym SFP
  • Proces bezprzerwowy – również w razie awarii lub podczas wymiany sterownika
  • Monitor o dużej rozdzielczości do wyświetlania komunikatów i alarmów w formacie tekstowym
  • Optymalna integracja urządzenia dzięki standardowi PROFINET, redundancja gwarantująca przyszłościową sieć Ethernet
  • Wizualizacja bez przerwy – dzięki redundancyjnemu serwerowi OPC

Redundancja – bezawaryjne systemy sterowania

Technologia AutoSync  

Technologia AutoSync automatycznie konfiguruje wszystkie funkcje redundancyjne obu RFC 460R

Dzięki nowemu sterownikowi RFC 460R PN 3TX zapewnisz maksymalną dyspozycyjność swojej aplikacji – od poziomu I/O do poziomu sterowania.

W tym celu należy połączyć światłowodem dwa sterowniki RFC. W zależności od odległości między sterownikami PLC do podłączenia można wybrać jeden z trzech wtykowych modułów SFP (Small Form-factor Pluggable). W ten sposób możliwe są odległości do 80 km, np. do aplikacji w tunelach lub na lotniskach.

Dzięki stworzonej przez firmę Phoenix Contact technologii AutoSync sterowniki automatycznie nawiązują połączenie o wysokiej wydajności – do wymiany danych konfiguracyjnych i informacji o projekcie.

Przed każdym cyklem dane wymagające synchronizacji są przesyłane ze sterownika PLC wykonującego proces do sterownika w stanie Hot Standby.  

Technologia AutoSync

Topologia redundancyjnego systemu sterowania  

Redundancja – bezawaryjne systemy sterowania

Stworzona przez firmę Phoenix Contact technologia AutoSync umożliwia automatyczną konfigurację i synchronizację wszystkich funkcji redundancyjnych sterowników RFC 460R.

Zaprogramowania wymaga tylko jeden sterownik, drugi jest uruchamiany automatycznie. W razie awarii jednego sterownika PLC, zostaje on natychmiast zastąpiony przez drugi.

Wystarczy po prostu połączyć dwa sterowniki RFC 460R za pomocą światłowodowego kabla synchronizującego i gotowe.

Moduły SFP

Wtykowy moduł SFP  

Wtykowy moduł SFP

Podłączenie łącza światłowodowego do sterowników odbywa się za pomocą standardowych modułów wtykowych SFP. W zależności od długości odcinka znacznie zmienia się cena modułu SFP. Oznacza to, że za pomocą odpowiedniego modułu można w bardziej ekonomiczny sposób zsynchronizować sterowniki.

Można wybierać odległość 550 m, 30 km lub do 80 km.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat sterowników PROFINET.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410