Regulacja dostarczania energii do sieci do systemów fotowoltaicznych

Ilustracja szafy sterowniczej regulatora dostarczania energii do sieci

Regulacja dostarczania energii do sieci z certyfikatem

Przyczyń się do stabilności sieci.

Powrót do Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Kategoria

Szukaj w Regulacja dostarczania energii do sieci do systemów fotowoltaicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Regulator mierzy parametry w punkcie przyłączenia do sieci. Przy użyciu specyfikacji operatora sieci obliczane są wielkości nastawcze, przesyłane następnie do falowników. Dzięki takiemu zamkniętemu obwodowi sterowania elektrownia fotowoltaiczna spełnia zadania wspierania sieci średniego lub wysokiego napięcia.

Korzyści

  • Niezawodne działanie systemu i proste podłączenie do sieci dzięki spełnieniu wszystkich wymagań technicznych podłączenia do sieci
  • Inteligentne rozwiązania automatyzacyjne zapewniają niskie koszty projektowania i eksploatacji
  • Gotowe oprogramowanie umożliwia szybkie uruchomienie systemów wytwarzania energii
  • Otwarte interfejsy umożliwiają indywidualną rozbudowę

Sterownik

Sterownik do regulacji dostarczania do sieci  

Sterownik do regulacji dostarczania do sieci

Certyfikat wg VDE-AR-N 4110/-20

Agregaty kogeneracyjne, elektrownie wiatrowe i systemy fotowoltaiczne: systemy wytwarzania energii, dostarczające energię do niemieckich sieci średniego i wysokiego napięcia, muszą od tego roku posiadać certyfikowaną jednostkę regulacyjną, tzw. regulator systemu wytwarzania energii. Tam, gdzie wcześniej wystarczała deklaracja producenta, obecnie wymagany jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wg DIN EN ISO/IEC 17065. Nasz regulator systemu wytwarzania energii posiada certyfikat wg VDE-AR-N 4110/-20 i realizuje specyfikacje mocy czynnej i biernej oraz monitorowanie napięcia w punkcie przyłączenia do sieci.

Kombinacja aparatury łączeniowej do regulacji dostarczania do sieci  

Kombinacja aparatury łączeniowej do regulacji dostarczania do sieci

Kompleksowe rozwiązanie

Nasze gotowe do instalacji rozwiązanie szafy sterowniczej do regulacji dostarczania energii do sieci łączy w jednej obudowie wszystkie niezbędne komponenty, takie jak sterownik, technika sieciowa i zasilacz. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia dostarczanie do sieci energetycznej prąd wyprodukowany przez system wytwarzania energii wg VDE-AR-N 4110/-20.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410