Śluza wodna Kiel-Holtenau

System radiowy Radioline do monitorowania prac budowlanych przy śluzie Kiel-Holtenau

Śluza wodna Kiel-Holtenau  

System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact pomaga w monitorowaniu prac budowlanych przy śluzie Kiel-Holtenau

Po ponad 100 latach użytkowania podjęto decyzję o modernizacji przepustów zasilających przebiegających pod śluzami kanału Nord-Ostsee w pobliżu Kilonii. Skomplikowane prace są wykonywane bez przerywania pracy śluz na głębokości około 30 metrów.

Podczas prac budowlanych wysokiej klasy czujniki mierzą wszystkie ważne punkty śluzy. Oddalone stacje pomiarowe są połączone z centralnym systemem kontrolno-alarmowym za pomocą systemów radiowych Radioline firmy Phoenix Contact.

Aplikacja

Federalny Zarząd Żeglugi (WSV) zarządza wieloma śluzami w Niemczech, między innymi śluzami na kanale Nord-Ostsee pod Kilonią. Budowla składająca się z dużej i małej śluzy, obie z dwoma komorami, jest cały czas otwarta dla żeglugi. Po ponad stu latach użytkowania wykopane pod śluzami tunele nie spełniają aktualnych standardów technicznych. W tunelach tych przebiegają przewody zasilające: elektryczne, wodne i kanalizacyjne oraz komunikacyjne.

Ze względów ekonomicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego śluz w WSV podjęto decyzję o wykonaniu nowych przepustów. Nie zamykając śluz dla żeglugi, pod całą budowlą na głębokości około 30 metrów za pomocą najnowocześniejszego sprzętu wywiercono tunel o długości 400 metrów i szerokości dwóch metrów. Nowe studzienki między komorami służą do podłączenia przewodów zasilających. Ten etap budowy stanowi przygotowanie do dalszej kompleksowej modernizacji śluzy.

Rozwiązanie

Systemy MCC firmy Glötzl  

Systemy MCC firmy Glötzl są zainstalowane w czterech różnych obszarach śluzy

Do monitorowania budowli i oceny wyników pomiarów zastosowano urządzenia firmy Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH z Rheinstetten pod Karlsruhe. W śluzie w Kiel-Holtenau wartości pomiarowe są mierzone w czterech obszarach przez rozproszone przetworniki pomiarowe — tak zwane systemy MCC (Measurement Communication Control).

Największe wyzwanie polegało na tym, aby cztery oddalone od siebie stacje przesyłały dane do centralnej stacji MCC zlokalizowanej w centrali sterowniczej na wyspie środkowej. Między poszczególnymi stacjami a centralą sterowniczą trzeba było pokonać dystans kilkuset metrów oraz komory śluzy. Dlatego ze względów technicznych i ekonomicznych ułożenie przewodów było wykluczone.

„Zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu radiowego Radioline firmy Phoenix Contact, ponieważ jest niezwykle elastyczny”, wyjaśnia Joachim Haberland, kierownik projektu w firmie Glötzl Baumesstechnik odpowiedzialny na monitorowanie budowli śluzy. „Moduły Radioline umożliwiają przesyłanie zarówno sygnałów I/O, jak i danych szeregowych, przy czym odbywa się to bez żadnych dodatkowych kosztów”.

Schemat budowy śluzy Kiel-Holtenau  

Widok śluzy Kiel-Holtenau

Alternatywne sposoby transmisji w razie przerwania połączenia

Czujniki zamontowane na budowlach śluzy mierzą z najwyższą precyzją ich powierzchnię, rejestrując pochylenia i przesunięcia ścian komór. Ponadto w dziesięciu miejscach zamontowano czujniki mierzące poziom wód gruntowych. Sygnały te są wysyłane przez złącze szeregowe RS485.

System radiowy Radioline jest podłączany bezpośrednio do wyjścia RS485 przetwornika pomiarowego i przesyła wartości bezprzewodowo do centrali sterowniczej. Tutaj wartości są zapisywane i przetwarzane w module nadrzędnym MCC.

„Wszystkie wartości pomiarowe można rejestrować teraz przez cały czas, co umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych awarii i natychmiastowe podjęcie stosownych działań”, stwierdza Jürgen Glötzl, prezes firmy Glötzl Baumesstechnik.

Przesyłanie danych szeregowych i I/O

Podstawę systemu Radioline dostosowanego do szczególnych potrzeb infrastruktury przemysłowej stanowi technologia radiowa Trusted Wireless 2.0. Uzupełnia ona lukę między WirelessHart jako rozwiązaniem do sieci czujników w systemach technologicznych oraz popularnymi w przemyśle standardami bezprzewodowymi Bluetooth i Wireless-LAN.

W zależności od wymogów aplikacji moduły Radioline oferują różne możliwości ustawień. Można tworzyć sieci o dowolnej topologii, od prostego połączenia P2P po samonaprawialne sieci siatkowe.

Podsumowanie

Jürgen Glötzl i Joachim Haberland  

Prezes Jürgen Glötzl i kierownik projektu Joachim Haberland

Dzięki zastosowaniu systemu radiowego Radioline Federalny Zarząd Żeglugi (WSV) zaoszczędził wiele czasu i pieniędzy.

„Jako że moduły bezprzewodowe już od kilku miesięcy przesyłają wartości pomiarowe do centrali sterowniczej bez najmniejszej awarii, rozwiązanie to znacznie przekroczyło moje oczekiwania pod względem stabilności połączenia radiowego”, podsumowuje Jürgen Glötzl. „Z uwagi na tak pozytywne doświadczenia również w przyszłości będziemy sięgać po rozwiązania radiowe firmy Phoenix Contact”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410