Oczyszczanie biologiczne

Oczyszczanie biologiczne

Serce oczyszczalni ścieków

Rozwiązania firmy Phoenix Contact zapewniają optymalny proces oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie biologiczne jest zarówno sercem, jak i obszarem o największym zużyciu energii w procesie oczyszczania w oczyszczalni ścieków. Aby zapewnić optymalną skuteczność i wydajność oczyszczania, konieczne jest elastyczne i precyzyjne regulowanie ważnych parametrów technologicznych.

Phoenix Contact tworzy specjalne biblioteki bloków funkcyjnych dla techniki ściekowej. Pozwala to na szybkie i energooszczędne podłączanie urządzeń. Mierniki energii, bezpieczne komponenty sieciowe oraz modułowa i otwarta technika sterowania zapewniają bezpieczną i efektywną eksploatację systemu.

Korzyści

  • Niezawodna komunikacja między punktami pomiaru a sterownią
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa IT dzięki certyfikowanej komunikacji
  • Elastyczne metody transmisji do różnych obszarów zastosowania, np. rozwiązania kablowe lub GPRS, DSL, UMTS, LTE, Bluetooth i LoRaWAN

Łatwe włączanie branżowego wyposażenia

Odbiór i przesyłanie danych procesowych  

Łatwy podgląd parametrów eksploatacyjnych za pomocą urządzeń przenośnych

Zaprogramowane bloki funkcyjne biblioteki Water Functions ułatwiają podłączanie różnych urządzeń innych producentów, np. mierników lub falowników pomp i dmuchaw. Wszystkie ważne dane procesowe, np. prędkości procesowe, pobory mocy czy poziomy, są rejestrowane niezawodnie przez PLCnext Control i przesyłane do układu sterowania. Modułowa budowa umożliwia rozbudowę systemu w dowolnym czasie.

Przesyłanie danych procesowych drogą radiową

Szafa sterownicza z produktami do bezprzewodowej transmisji danych  

Komunikacja bezprzewodowa przez sieć WLAN

Połączenie ze sterownią lub dostęp do różnych obszarów instalacji realizuje się obecnie na różne sposoby przy użyciu nowoczesnej techniki. Jednak zwłaszcza modernizacja wiąże się często z wysokimi kosztami układania kabli.
Bezprzewodowa komunikacja stanowi elastyczną i niedrogą alternatywę dla przesyłania danych procesowych z obiektu do sterowni.

Bezprzewodowe przesyłanie danych z osadnika na osad czynny do sterowni

Nowoczesna komunikacja bezprzewodowa oferuje niezbędną elastyczność dla każdego zastosowania.
Wymiana danych procesowych między poszczególnymi obszarami instalacji, na przykład stacją dozowania a osadnikiem na osad czynny, może się odbywać przez PROFINET za pomocą WLAN. Wszystkie istotne parametry procesowe są w bezpieczny sposób przesyłane do sterowni.

Topologia: bezprzewodowe przesyłanie danych z osadnika na osad czynny do sterowni  

Komunikacja bezprzewodowa oferuje możliwość niezawodnego przesyłania danych procesowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410