Embedded systems

Rammen rundt ditt mesterverk

Elektronikkhus og tilkoblingsteknikk for Embedded Systems.

Embedded Systems er mer enn usynlige minidatamaskiner. De er digitale mesterverk i desentral automatisering. Det være seg for intelligent fabrikk- eller bygningsautomatisering – med tilkoblingsteknikk og elektronikkhus fra Phoenix Contact skaper du den perfekte rammen rundt mesterverkene dine.

Dine fordeler

  • Enkel anskaffelse og valg av hus- og tilkoblingsteknikk og systemkomponenter som er tilpasset hverandre.
  • Effektiv og praktisk håndtering ved installering, idriftsettelse, service eller vedlikehold grunnet nyskapende tilkoblingsteknikker
  • Stabil og pålitelig drift av utstyr med uforandret høy kvalitet, fra de aller minste og helt til de største seriene.
  • Rask og enkel Design-in-prosess og valg via online-konfigurering for hussystemer
  • Forenklet Design-in og montering i produksjonsprosessen takket være hussortiment som er skreddersydd etter standard formfaktor.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00