Lifecycle Management skaper sikre investeringer for produsent og bruker

Oversikt

Industrial Internet of Things  

Mange faktorer kommer til å endre seg agilt i din Lifecycle

  • Verktøyer som PLM (Product Lifecycle Management) og ERP (Enterprise Resource Planning) støtter migreringen, kompleksiteten og tilpasningsdyktigheten og sikrer dermed forretningsmodellen i agile systemer.
  • For Industri 4.0 er innsatsen ikke tilstrekkelig, for den digitale livssyklusen i engineeringen samt den fysiske levetiden til produktet som genereres, må gjengis.

Anvendelse

Levetid for et produkt som kan benyttes fysisk (instans)  

Levetid for et produkt som kan benyttes fysisk (instans)

Ved hjelp av tilsvarende mekanismer kan den digitale Lifecycle (type) i engineeringen samt den fysiske levetiden (instans) for det produserte produktet gjengis og håndteres under selve produksjonen og i bruk, og det samme gjelder for produksjonssystemet i maskin- og programvare samt i prosesser og også verdiskapningskjeder og forretningsmodeller.

Typen kjennetegner i den forbindelse en instansierbar komponent med entydig definerte egenskaper, for eksempel det utviklede produktet i digital form. Instansen viser en konkret, entydig identifiserbar komponent i en bestemt type: Det produserte utstyret. Levetiden omfatter tidsperioden fra produktfremstillingen er avsluttet og til avfallshåndteringen er fullført. Fordi denne informasjonen kan evalueres digitalt, kan man håndtere systemer som er sammensatt av undersystemer som er i dynamisk endring og som interagerer med ytterligere systemer.

Løsning

Bruk av digital artikkel uavhengig av produsent  

Bruk av digital artikkel uavhengig av produsent

Problemstillingen tydeliggjøres ved hjelp av et eksempel. Produsenten av en ventil med integrert sensorsystem benytter komponenter, metoder og produksjonstrinn fra andre produsenter og kombinerer dem med egen verdiskapning innenfor engineering og produksjon. Utover dette flyter standarder og kundespesifikke krav inn i prosessen.

Som resultat mottar han en digitalt beskrevet produkttype i versjon 1.0 som blant annet inneholder mikrokontrolleren i versjon 3.1 fra en chipprodusent. En maskinprodusent installerer ventilen i et anlegg, supplert med serviceprogrammet til en tredjepartsleverandør i versjon 10.0. I sin engineeringprosess fastsetter han de produktegenskapene som er relevante for denne ventiltypen. Brukeren oppretter da en bruksprofil som eventuelt avviker fra produktet og maskinprodusenten.

Hvis produsenten av mikrokontrolleren erstatter versjon 3.1 med versjon 4.0, må ventilprodusenten designe utstyret sitt på nytt. Deretter tilbyr han det i versjon 1.1 med kompatible egenskaper i form og funksjon samt funksjonelle utvidelser. Deretter sørger maskinprodusenten for ytterligere bruk av ventilen ved å foreta en justering av kompatibilitetsprofilen og benytter de ekstra funksjonene, som han stiller til rådighet med en oppdatering av serviceprogrammet til versjon 10.1.

Når en defekt ventil skiftes ut, kan maskinoperatøren benytte både versjon 1.0 og 1.1. Videre må det foretas en komparasjon med egen kompatibilitetsprofil. Resultatet kan strekke seg fra en tilbakevirkningsfri bruk av den nye ventilversjonen til ombygging av anlegget, en programvareoppdatering og helt til lagring av versjon 1.0 for å laske anleggets livssyklus. For å organisere slike prosesser i agile Industri 4.0-systemer kreves det en konsekvent digital beskrivelse av kravene.

Fasit

Med tiltagende digitalisering kommer prosessen som er forklart ovenfor til å utvikle seg på en slik måte at kompleksiteten øker eksponensielt og kun kan håndteres ved å integrere livssyklusmodellene eksplisitt i systemene som benyttes.

Der hvor produkter stadig endres og fornyes i form av leverandørkjeder, programvarestatuser og funksjonsutvidelser, suppleres standardiseringen av en agil Lifecycle-betraktning. Dermed blir produktene og produksjonen av disse håndterlige både under selve produksjonen og så lenge de er i bruk. Angitte Lifecycle-elementer gir sikre investeringer på både produsent- og brukerside.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk