Digital artikkel støtter ved optimaliseringen av automatikkskapoppvarming

Oversikt

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration for automatikkskap med effektiv energibruk

  • Eplan, Phoenix Contact og Rittal startet et samarbeid for å støtte planleggerne av automatikkskap ved utfordringene knyttet til effektiv bruk av energien, feilfri drift av automatikkskapene og automatikkskapstandard DIN EN 61439.
  • Med Thermal Design Integration kan koblingsanlegg optimaliseres med hensyn til oppvarming og feilfri drift.

Anvendelse

Produkter og data for digital artikkel  

Phoenix Contact leverer produkter og data for digital artikkel

Ved beregning av effekttap i komponenter i automatikkskap glemmer man ofte effekttapene i kabler og tilkoblingspunkter. I tillegg til å vise aktive komponenter gjengir varmebilder av automatikkskap ofte også meget varme koblingslister. Maksimalt godkjente effekttap i henhold til standard viser tydelig hvordan de høye temperaturene oppstår.

En klemme til 16 mm2 kan i henhold til standard ha opptil 3,42 W effekttap. Verdien for klemmene som benyttes oftest til 2,5 mm2 utgjør fremdeles 1,08 W. Det samme gjelder generelt for hvert tilkoblingspunkt i automatikkskapet.

Ved en nøye gjennomtenkt utforming av automatikkskapet må planleggeren derfor også ta hensyn til varmen fra mange tilkoblingspunkter. På grunn av det høye antallet klemmer og tilkoblingspunkter kan denne oppgaven kun løses på en rask og hensiktsmessig måte ved å ta i bruk programvare.

Løsning

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

Med dette som utgangspunkt har samarbeidspartnerne utviklet et konsept som åpner for best mulig støtte til planleggerne med utgangspunkt i Eplan-programmet. Et vesentlig aspekt for energieffektiv oppbygging av automatikkskap er en egnet dimensjonering av klimatiseringen under hensyntagen av oppstillingen på stedet og omgivelsesforholdene.

I den forbindelse har Eplan Pro Panel blitt utvidet med noen funksjoner. Automatikkskapets layout er forbedret med hensyn til klimatiseringstekniske aspekter. Den vanligste årsaken til at tillatte temperaturer i automatikkskapets komponenter overskrides skyldes ikke for lav kjøleytelse i kjøleapparatet, men kan tilbakeføres til komponentenes plassering i skapet. De utilstrekkelige strømningsforholdene i et apparat skyldes ofte at andre komponenter blokkerer luftstrømmen. Det samme gjelder for inntaks- og utløpsåpningene i apparater med egenlufting.

For å kunne gruppere komponentene i automatikkskapet korrekt er det derfor viktig at produsentinformasjonen om maksimalt effekttap, minsteavstander og strømningsretninger ved egenlufting er tilgjengelig og tas hensyn til allerede ved planleggingen.

Derfor begynte Phoenix Contact for en stund siden å levere komponentdata i forskjellige elektroniske formater. Grunnet utallige fordeler har BMEcat-formatet med eCl@ss-klassifiseringer fått sitt gjennombrudd som de facto-standard og er derfor den standarden som fortrinnsvis benyttes. Dermed kan informasjon som kreves for å oppnå riktig utforming og klimatisering av automatikkskap, helt enkelt utveksles elektronisk. For mange av komponentene fra Phoenix Contact er de utvidede enhetsdataene tilgjengelig i Eplan Data Portal. Når planleggeren har fullført den virtuelle monteringsoppbyggingen og fastsatt posisjonene til samtlige enheter som skal prosjekteres, kan klimatiseringsløsningen omsettes i praksis.

Fasit

Innenfor rammen av initiativet Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) benytter de tre foretakene seg av resultatene fra Green Carbody Technologies. Med Thermal Design Integration kan koblingsanlegg optimaliseres med hensyn til oppvarming og feilfri drift.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00